گزارش تصویری برنامه های علمی فرهنگی – بخش ۱

گزارش تصویری برنامه های علمی فرهنگی سی و یکمین نمایشگاه بین المللی کتاب ۱۳۹۷

به تلاش مهندس امین آصفی مدیر علمی فرهنگی بخش ناشران آموزشی