گزارش جلسات 7 تا 10 از جلسات هيات مديره انجمن فرهنگی ناشران آموزشی

جلسه‌ي هفتم

– در تاريخ 94/9/18 جلسه با حضور آقایان جوکار، صادقیه، سبطی، شب قره، رئیس نیا، تمنا،جهانگیری تشكيل شد. بازرسان غايب بودند.

گزارش از اهداي كتاب به شهرستان زابل

اين گزارش توسط دكتر سبطي ارائه گرديد: تاکنون بیش از 15 هزار جلد کتاب به زاهدان بار تحویل داده شده است. اسامي ناشراني كه در اين زمينه مشاركت داشتند: «انتشارات فائق ، دانش آفرین ، جوکار ، انتخاب برتر ، همگامان ، راه اندیشه ، اندیشه فائق ، واله ، مشاوران آموزش ، الگو ، خیلی سبز ، مرآت ، دریافت ، شب قره ، امتحان ، علمی فار ، 16 ناشر اهداکنندگان تا امروز بودند .»

طرح موضوع ايجاد واحد حقوقي فعال در انجمن

آقای صادقیه : بحث “چاپ غیرقانونی” کتاب الان دارد گسترش پیدا می‌کند و به زودی شامل تعداد بيشتري از ناشران مي‌شود.

آقای سبطی : بحث گذاشتن ” فایل پی دی اف کتاب” درحال گسترش است و باید جلوی آن را بگیریم.

پیشنهاد آقای سبطی : وکیل بگیریم که دو کار انجام دهند : 1) مشاوره به انجمن بدهند . 2) پیگیری قضائی دو مورد یادشده در بالا را انجام دهند.

آقای تمنا : دو مورد فوق را چنین عمل کنیم : هر دو مورد را گروه حقوقی انجمن پیگیری بكند و هزینه‌هاي مربوط را هر کس که دچار ضرر شده است پرداخت کند.

آقای جهانگیری : پروپوزال را گروه حقوقی كه مي‌خواهيم اين همكاري را داشته باشند، بدهند. گروه حقوقی و پیگیران یک کاسه شوند و بعد وکیل های ناشران هر کدام پروپوزال را آماده کنند و به مناقصه بگذاریم . وکیل ها باید تعهد بدهند که چند سال با انجمن کار کنند .

آقای تمنا : موضوعات مربوط به چک و سایر مسائل را نیز در این امر دخیل کنیم.

قرار شد : آقای دکترسبطی بحث گرفتن پروپوزال از وکلا را به عهده گرفته و متنی نیز آماده می کنند که در جلسات بعد ارائه خواهند کرد.

نمایشگاه بین المللی کتاب 29 

اين گزارش توسط جنابان رئيس‌نيا و صادقيه ارائه گرديد:

– جناب رئیس‌نیا همه‌ی جلسات اتحادیه را شرکت کردند و آقای صادقیه برخی از جلسات را ، در آن جلسات بیشتر در مورد آیین نامه‌ی ثبت نام بحث شد که خیلی موضوع مشکلی نبود.

– ثبت نام قرار است از 16 تا 30 دی ماه انجام شود .

– امسال ثبت نام در سایت اتحادیه خواهد بود با لینک تشکل‌ها.

قرار شد : ارزیابی نمایشگاه سال قبل (پرسشنامه) به عنوان نتایج نمایشگاه در سایت ارائه گردد. هفته بعد به صورت جدول آماری آقای رئیس‌نیا انجام می‌دهند و آقای سبطی درسایت انجمن قرار مي‌دهند.

آقای رئیس نیا با 20 نفر ناشر تماس گرفتند و نظرشان را در مورد نمایشگاه سال بعد نظرخواهی کردند كه اين گزارش را ارائه كردند:

1 – تهیه نرم افزار : اطلاعات ناشران را بگیریم ، موارد عمومی و اصلاحات مربوط به چاپ و ….

2 – اطلاعات سه سال اخیر را وارد نرم افزار کنیم .

3 – فرمول تخصیصی متراژ را در بیاوریم .

فرمول { عناوین-تیراژ-صفحات –قطع-تعدادصفحات-ضریب سال-متراژ سال قبل} .

4 – یک تیم 5 نفره برای پردازش اطلاعات و تخصیص متراژ اولیه(خام) ، (مدیرسالن باید عضوشود) .

تیم 5 نفره { کف ، سقف ، محدودیت اسپیس ها }

5 – یک تیم جانمایی ( مدیرسالن ها ) .

6 – اعلام متراژ و نصب نقشه حتما”15 روز قبل از نمایشگاه .

نگاه آقای رئیس نیا : این دو تیم بالا نباید همان کارگروه نمایشگاه باشد .

مقرر شد : آقایان صادقیه و رئیس نیا مورد 1 و 2 و 3 فوق را بررسی کنند و برای جلسه بعد نتایج را بیاورند.

( یعنی مبلغ نرم افزار و نحوه‌ی دریافت اطلاعات چگونه خواهد بود ؟ )

مقرر شد درمورد کارگروه ها چنین عمل شود :

1 – هر آنچه در کارگروه تایید می شود، باید در هیات مدیره تصویب گردد .

2 – یک نفر از هیات مدیره حتما” باید عضو کارگروه‌های سه‌گانه‌ي زير باشد.

3 – درکارگروه تبلیغات مسئول اجرایی می تواند بیرون از انجمن باشد، کارگروه نشست ها درون هیات مدیره باشد و کارگروه مدیریت اجرایی درون هیات مدیره یا اعضا باشد.

4 – مسئولیت کارگروه:

1 ) پیشنهاد اصلاح آیین نامه /   2 ) نظارت برعملکرد مسئول اجرا /   3 ) کمک به مسائل اجرایی

5 – یک نفر از اعضای هیات مدیره که حتما”درکارگروه های سه گانه زیر خواهد بود چنین است :

تبلیغات : آقای سبطی      نشست‌ها : آقای تمنا              اجرایی : آقای رئیس نیا

جلسه‌ي هشتم

جلسه ساعت 11.25 در تاريخ 25/10/  1394 با تأخیر 25 دقیقه‌ای شروع شد.

حاضران : آقایان شب قره، جوکار، تمنا، سبطی و صادقیه.

غایبان : آقای رئیس نیا (متاسفانه مریض بودند) و آقاي جهانگيري و بازرسان محترم.

موضوع اول: سایت انجمن

آقای جوکار : باید به روز شود + صحبت های آقای تمنا چند جلسه قبل در مورد سایت خوب بود+ سایت باید از نظر برنامه نویسی دوباره نویسی شود +  سایت برای اطلاع رسانی باشد+ آموزش به خانم مقدم داده شودکه سایت را به روز کند. شرکتی را پیدا کنیم که خوب باشد و مشکل قطع شدن نداشته باشد.

آقای سبطی : موضوع اصلی در مورد سایت به روزرسانی است و این که چه مطالبی را می‌خواهیم در سایت بگذاریم + درآینده اگر درخواست های زیادی داشته باشیم آن را گسترش می دهیم+ الان سایت که دست آقای دکتر

نصری است برای ما خوب است چون می‌تواند سریع‌تر کار را پیش ببرد چرا که کارمندانش این کار را می کنند+ آقای نصری اعلام آمادگی کردند+مطلب گذاشتن را خودمان انجام دهیم ولی تغییرات سایت را گروه آقای نصری انجام دهند.

آقای شب قره : آقای نصری، سال های قبل این کار (سایت) را هدیه کردند + این کار کار خوبی است که انجام بدهیم که آقای نصری ادامه دهند.

آقای صادقیه : باید به روز رسانی شود+ چون اتحادیه اعلام کرده که سایت تشکل ها برای نمایشگاه باید برای ثبت نام اقدام کنند و این اهمیت سایت را نشان می دهد+ سایت های تشکل های دیگر را دیدم . سایت ناشران کودک ، گالری داشت ، اطلاعات ناشران غیرعضو را داشت ، تازه های نشر را اجرایی کرده بودند ، فرم ثبت نام انجمن را داشت ،… سایت دانشگاهی ها لینک های خوبی داشتند، اخبار و دانلودها را گذاشته بودند . سایت اتحادیه ، معرفی کمسیون ها را داشت ،دوره های آموزش را معرفی کرده بودند ، …. اولین گام ما به نظرم به روزرسانی است .

تمنا : به نظرم نویسنده های مطالب را باید معلوم کنیم ، وگرنه همه ی این حرف های خوب از بین می رود .

مصوب شد :

موارد ذیل با مسئولیت افراد ذیل در سایت قرار داده شود  .

1 – در باره‌ی ما ( معرفی هیئت مدیره های تمام ادوار انجمن) تهیه توسط خانم مقدم و دکتر سبطی

2 – اساسنامه و آیین نامه‌ها تهیه توسط آقای صادقیه و دکتر سبطی

3 – معرفی ناشران آموزشی ( عضو و غیر عضو ) : تهیه توسط آقای صادقیه و خانم مقدم

4 – خبر نامه خلاصه جلسات و مصوبات / زمان جلسات عمومی/ اطلاعات مربوط به سازمان های مرتبط با ناشران/ تهیه توسط دکترسبطی

5 – نمایشگاهها ( استانی و تهران ) تهیه توسط آقای رئیس نیا

6 – نشست ها  تهیه توسط آقای تمنا

7 – گالری عکس و فیلم تهیه توسط خانم مقدم و آقای جوکار

8 – تازه های نشر تهیه توسط آقای جهانگیری

9 – واحد حقوقی مسئول واحد حقوقی

10 – اتفاقات روز تهیه توسط آقای دکترسبطی

درضمن قرار شد با جناب فاطمی صحبت شود که مسئولیت درج مطالب را درسایت به عهده بگیرند و البته مسئول کلی سایت جناب دکترسبطی هستند.

آقای جوکار پیشنهاد می کنندکه از ناشران بزرگتر و قدیمی و کوچک تر ها با ویژگی خاص تقدیر شود تا اعضای احساس خوب بکنند . قرار شد در این مورد در آینده حرف بزنیم.

درمورد بد حساب ها ( کتاب فروشی ها و مراکز پخش و مولف ها و….. )تصمیمات بگیریم. کمیته حل اختلاف تشکیل گردد .

نتیجه این شد که در مورد ساختار کمیته حل اختلاف درجلسات بعد صحبت شود.

موضوع دوم: گزارش كارهاي مربوط به واحد حقوقي توسط دكتر سبطي

موضوع مربوط به پروپوزال مربوط به واحد حقوقی توسط آقای سبطی تهیه شده است که خوانده شد .

آقای صادقیه : رصد کردن کار ساده ای نیست یکی از راهکارها این است که کدام کتاب ها گل بازار هستند و ….اعلام گردد .

تمنا : پول این قضیه را چه کسی می دهد ؟ بخش مربوط به نفر ثابت هر روز را ؟ پیشنهاد من این است پول مشاوره دادن به وکیل را خود ناشر که مشاوره می‌خواهد بدهد ولی مبلغ نفر ثابت را هم کم کنیم و هم درکار مربوط به کمیته حل اختلاف کار کند.

قرار شد درجلسه بعد این موضوع بیشتر بررسی شود.

جلسات نهم و دهم

جلسه ساعت 11.26 در تاريخ 2/11/ 1394 با حضور آقایان جوکار، شب قره ، صادقیه، جهانگیری، تمنا و رئیس نیا تشکیل گردید .

غایبان : آقای دکترسبطی و بازرسان محترم

قرار شد کارگروه های زیر با افراد پیشنهادی زیر تشکیل گردد ( برخی از افراد زیر به نامه‌ی ارسالي انجمن جواب داده و اعلام آمادگی کردند.

1 – کارگروه اجرایی:

رئیس نیا ( مسئول گروه ) – آصفی( انتشارات پایگاه فرهنگ) – واله ( انتشارات واله )  – متولی( انتشارات الگو ) پیری ( شرکت انتشارات تندیس نقره ای اندیشمند ) و موسسه خدمات علمی آموزشی  رزمندگان اسلام .

2 – کارگروه تبلیغات :

سبطی ( مسئول گروه )- رئیس نیا- مزینانی – شب قره – سالکی – جوکار .

3 – کارگروه نشست ها :

تمنا ( مسئول گروه )- سبطی – شاگردی ( تیزهوشان ) – نصری (خیلی سبز) – میرزاداعی (سرمشق).

قرارشد کارگروه ها پس از تشکیل دو جلسه ، شاخص‌های کیفی و کمی کارگروه خود را در نمایشگاه ، مطرح کرده و به قطعیت رسیده و مدون تحویل هیئت مدیره دهند .

قرارشد در هفته بعد با افراد فوق صحبت کنیم و جلسه چهارشنبه قطعی کرده و به افراد فوق اعلام کنیم .

هفته آینده در مورد نحوه حق الزحمه مسئولان  کارگروه صحبت خواهیم کرد .

پیشنهاد دکترسبطی را در مورد واحد حقوقی توسط آقای صادقیه اعلام گردید:

“یک روز تعیین شده که کسانی که مشاوره حقوق می خواهند تماس بگیرند و با مبلغ کمتری از عرف بیرون از وکیل انجمن مشاوره بگیرند .”

آقای جوکار: پیشنهاد کردند که در سایت بخشی به عنوان سئوال های متداول بگذاریم که پاسخ آن سئوال ها را به ناشران بدهد و این بخش برای ناشران رایگان باشد و برای بخش دیگر که پیگیری امرحقوقی دارد ناشران مبلغی بدهند .

آقای صادقیه : پیشنهاد آقای جوکار را درست می داند و معتقد است که نفر ثابت در انجمن برای این امرگذاشتن غلط است .

آقای رئیس نیا : این مشکلات ( چاپ کردن غیر قانونی کتاب های دیگران ) مشکلات ناشران دیگر است .

قرارشد تمام کارهای سپرده برای سایت ، تا روز یکشنبه تحویل خانم مقدم گردد .

هفته آینده آقای تمنا هزینه آماده سازی کتاب نشست های علمی آموزشي شماره 2 را اعلام کنند.

دبير انجمن فرهنگي ناشران آموزشي: وحيد تمنا