گزارش مهمترین مصوبات اتحاديه‌ى ناشران و تشكل‌هاى حوزه‌ى نشر از تاريخ 94/7/5

توضيح: يك يا دو نفر از ميان آقايان دكتر سالكى، مهندس متولي، علي امين صادقيه و اكبر رييس‌نيا از سوي انجمن فرهنگي ناشران آموزشي در اين جلسه‌ها حضور داشته‌اند.

جلسه در تاريخ 94/7/5

1-با توجه به وظايف كميته‌ى جنبي در نمايشگاه ( كه مربوط به ترويج كتاب و كتابخواني است)، درخواست كنيم تا مسوليت اين كميته به صنف واگذار شود.

2-آقاي ارشد عين‌اللهي با گروه سهلان براي همكاري صحبت كنند و نتيجه را در جلسه‌ى بعد اعلام كنند.

جلسه در تاريخ 94/7/12

1-در نمايشگاه يك كارگروه سياست‌گذاري يارانه‌ها با هدف نظارت بر توزيع عادلانه‌ى يارانه‌ها تشكيل شود كه صنف هم بتواند در آن نماينده داشته باشد.

جلسه در تاريخ 94/8/10

1-بخش آماده‌سازي مكان، از امضاي قرارداد با مصلا تا آماده‌سازي كامل را قبول نمى‌كنيم و به عهده‌ِي ارشاد باشد، كف سالن‌ها و امكانات و زيرساخت‌ها تا دم در سالن به عهده‌ي آنهاست و از آن به بعد به عهده‌ِي تشكل‌ها خواهد بود.

2-مسئوليت ثبت نام و تخصيص غرفه به طور كامل و مديريت بخش‌هاى داخلى و خارجي را مى‌پذيريم. با توجه به اين‌كه براى ثبت نام يك سايت طراحي و راه‌اندازى خواهد شد.

3-مسئوليت كميته‌ى اجرايي و كميته‌ى پشتيبانى را مى‌پذيريم اما مسئوليت كميته‌ى رفاهي را قبول نمي‌كنيم، البته با توجه به موارد بعدى و انبوه نشدن مسئوليت‌هاى بعدي.

4-مسئوليت اطلاع رسانى، روابط عمومي و تبليغات را به‌علاوه ستاد خبري‌ مي‌پذيريم.

5-مسئوليت درآمدها و جلب حمايت‌ها را در تمام بخش‌ها مى‌پذيريم.

6-مسئوليت امور انتظامات ( پس از هماهنگي با حراست) را نمي‌پذيريم.

جلسه در تاريخ 94/8/18

مصوبات:

1-سيستم مدريت سالن‌هاي نمايشگاهي يك مديريت واحد باشد (مديريتي كه مربوط به فضا و غرفه‌هاي نمايشگاه است).

2-صنف در سياست‌گذاري تخصيص بن كتاب مشاركت كند.

نتايج جلسه:

1- همه‌ي ما اذعان داريم كه يارانه‌ى نقدي فساد آوراست و فسادش نيز از گذشته بيشتر شده و بخشي از اين مشكل هم به خودت دولت برمي‌گردد و در مجاري غير از خريد كتاب صرف مي‌شود.

2-نبايد يارانه‌هايي را كه در حوزه‌ى فرهنگ وجود دارد از دست بدهيم.

3-راه حلي بينديشيم كه تخلف در اين فضا كاهش پيدا كند و توزيع عادلانه‌اي در بخش‌هاي مختلف صورت بگيرد.

4-حضور تشكل‌ها در بخش سياست‌گذاري يارانه‌ها بايد به گونه‌اي باشد تا مصرف بن‌ها به بهترين شكل صورت بگيرد.

جلسه در تاريخ 94/9/8

مصوبات:

1-اتحاديه اين آمادگي را دارد كه امسال نيز مانند سال گذشته، اجراي تمام غرفه‌بندي و سالن‌ها را به تشكل‌ها بسپارد، در مقابل:

الف)از تشكل‌ها انتظارِ ارتقاي كيفيت برگزاري در بخش مربوط مى‌رود؛

ب)بودجه‌ها تعيين شده و در اختيار تشكل‌ها قرار داده مى‌شود.

ج)در شوراي برنامه‌ريزي تشكل‌ها يك كميسيون مالي و قراردادها تشكيل مي‌شود، و اين كميسيون ناظر بر امور مالي و اجرايي كار برگزاري نمايشگاه خواهد بود.

جلسه در تاريخ 94/9/15

مصوبات:

1-قرارداد با پيمانكارها به صورت متمركز بسته شود، اما در هر بخش نماينده‌ى مربوط هم به عنوان ناظر قرارداد حضور خواهدداشت، تأييد او براي تصفيه حساب لازم و ضروري است.

2-نظارت كامل بر اجراي قرارداد هر بخش با تشكل مربوطِ خواهدبود و نماينده و ناظر هر تشكل پاسخگوي اتحاديه و شوراي تشكل‌ها خواهد بود.

جلسه در تاريخ 94/9/22

مصوبات:

1-رئيس شوراي برنامه‌ريزي آقاي صالحي باشند با دو معاونت، يك معاونت مربوط به اجرا باشد. (معاونت اجرايي كه مرتبط با مؤسسه‌ِي نمايشگا‌ه‌هاست) و يك معاونت مربوط به نمايشگاه باشد (معاونت نمايشگاهي كه با تشكل‌ها در ارتباط است).

2-جناب آقاي محمدرضا توكل صديقي به عنوان دبير شوراي برنامه‌ريزي اتحاديه و تشكل‌هاي حوزه‌ى نشر(براي برگزاري بيست و نهمين نمايشگاه بين‌المللي كتاب

تهران) با اتفاق آرا انتخاب شدند.

3-شوراي تشكل‌ها رؤساي كميته‌ها را انتخاب كنند و ساختار كميته را تعيين كرده، پيشنهاد افراد هر كميته براي تشكيل بدنه‌ى آن به عهده‌ى خود كميته ‌باشد، اما تصويب افراد با شورا خواهدبود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *