۳ استراتژی ماندگاری، انطباق بسته آموزشی با سند تحول و پایداری کتاب درسی دنبال می شود

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، دکتر حیدر تورانی ساعت ۱۱صبح روز شنبه ۶ مردادماه ۹۷ در گفتگویی اختصاصی با خبرنگار روزنامه همشهری شرکت کرد.

وی با اشاره به ۴ ماه حضورش در سازمان، اظهار داشت: من قبل از انتصابم به عنوان سرپرست سازمان، در جایگاه رئیس پژوهشکده برنامه ریزی ونوآوریهای آموزشی، همچنین عضویت درهیات علمی و شورای مدیران سازمان از نزدیک با برنامه های مختلف آن آشنایی داشته و یا در تدوین و اجرای برنامه ها ایفای نقش نموده ام. لذا با ماموریت ها و شرح وظایف سازمان آشنا هستم.

سرپرست سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، با تاکید بر این مطلب که مکررا گفته ام، پیشینیان کارهای بزرگی کرده اند، اما ما باید کارهای بزرگتری انجام دهیم، افزود: در این راستا ۳ استراتژی مهم ماندگاری، انطباق بسته آموزشی با سند تحول و پایدارسازی کتاب درسی دنبال می شود که این ۳ استراتژی با ۳راهبرد مرزگستری، چابک سازی و سیاست چند تالیفی محقق می شود.

وی در تشریح دلایل انتخاب این استراتژیها اضافه نمود: از سال ۹۰ که نظام آموزشی ۳-۳-۶ با شتاب مورد تصویب قرار گرفت مقرر شد، سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی ماموریت یافت هرسال نسبت به تغییر و هم سوسازی محتوای کتاب های درسی ۲ پایه تحصیلی اقدام نماید. لذا در سال اول هم سوسازی کتاب های درسی پایه اول و تالیف کتب پایه ششم، سال بعد، پایه های دوم و پنجم، سال بعد پایه های سوم و چهارم در راستای اهداف سند تحول در دستور کار قرار گرفت،

چون مشخص شد برخی تولیدات با اهداف و راهبردهای سند تحول منطبق نیست، لذا برآن شدیم تا ماندگاری محتوا، انطباق بسته آموزشی و پایداری کتاب درسی را در دستور کار قرار دهیم.