▪️توزیع ۴ هزار بن کتاب از سوی بانک شهر در نمایشگاه کتاب ایلام

– بن کارت ها شامل تخفیف ۲۰ درصدی اداره ارشاد و ۱۰ درصدی ناشران و غرفه داران است

–  تخفیف ۵۰ درصد صدور کارت شهروندی برای افتتاح کنندگان حساب در ایام برگزاری نمایشگاه
مشروح خبر:
https://goo.gl/UrZtk9
بانک شهر؛نوآوری در خدمت
https://goo.gl/vBzEoa