♦️فراخوان انتخابات اعضای اتحادیه صنف ناشران و کتابفروشان تهران (نوبت اول)

انتخابات اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران

♦️فراخوان انتخابات اعضای اتحادیه صنف ناشران و کتابفروشان تهران (نوبت اول)

هیئت اجرایی برگزاری انتخابات اتحادیه‌های صنفی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران به منظور شرکت اعضای اتحادیه صنف ناشران و کتابفروشان تهران در انتخابات دوره جدید هیئت مدیره و بازرس، آکهی فراخوان منتشر کرده‌است.

مفاد این آگهی بدین شرح است:

در اجرای ماده ۱۱ اجرایی انتخابات هیئت مدیره اتحادیه‌های صنفی، بدین وسیله از کلیه اعضای دارای پروانه کسب “اتحادیه صنف ناشران و کتابفروشان تهران” دعوت می‌گردد از ساعت ۹:۳۰ الی ۱۴ روز یکشنبه مورخ ۷ بهمن ۹۷ جهت شرکت در دور اول انتخابات اتحادیه، شخصاً به نشانی خیابان انقلاب، خیابان فخررازی، کوچه مهر، پلاک ۶ (محل اتحادیه) مراجعه و کاندیداهای مورد نظر خود را از بین این افراد در قالب هفت نفر اعضای هیئت مدیره و یک نفر بازرس انتخاب نمایند.

در این آگهی فراخوان به این نکات مهم اشاره شده است:

— بر اساس ماده ۱۳ آیین نامه انتخابات اتحادیه‌های صنفی، فقط صاحب پروانه کسب مجاز به شرکت در انتخابات بوده و شرکا، دارندگان وکالت محضری، مباشر و اعضای خانواده مجاز به شرکت در انتخابات نمی‌باشند.

— ارائه اصل کارت ملی و یا پروانه کسب و یا تصویر آن جهت شرکت در انتخابات ضروری است.

دانلود تصویر آگهی فراخوان

Farakhaan