✅تفاهم‌نامه همکاری اتاق اصناف ایران و وزارت آموزش و پرورش

✅اتاق اصناف طی نامه‌ای به این اتحادیه اعلام کرد:
با هدف حمایت از ایجاد و توسعه زمینه‌های اشتغال مولد و پایدار و آشنایی با محیط کسب و کار واقعی، تفاهم‌نامه همکاری اتاق اصناف ایران و وزارت آموزش و پرورش منعقد گردید.

?این تفاهم‌نامه با هدف استفاده از ظرفیت‌های قانونی در ارائه آموزش‌های رسمی مناسب با نیاز بازار کار  پذیرش دانش‌آموزان جهت انجام کارورزی و کارآموزی و ورود به بازار کار، منعقد گردیده است.