✅دستورالعمل ضوابط خروج کالا و ملزومات غرفه داران سی و یکمین نمایشگاه کتاب تهران

✅دستورالعمل ضوابط خروج کالا و ملزومات غرفه داران سی و یکمین نمایشگاه کتاب تهران
ضمن تشکر و قدردانی از تمامی دست اندرکاران، مدیران و متصدیان محترم غرفه های شرکت کننده در نمایشگاه، دستورالعمل خروج کالا و ملزومات غرفه داران به شرح ذیل اعلام می گردد:
۱-خروج کالا و ملزومات تمامی بخشهای نمایشگاهی از ساعت ۸ صبح روز یکشنبه ۹۷/۰۲/۲۳ امکان پذیر است.
۲-غرفه های مربوط به کمیته تبلیغات و بازرگانی (اغذیه، تبلیغاتی و…) که در محوطه مستقر می باشند، با تکمیل فرم خروج کالا و اخذ مُهر و امضاء مجاز مدیر کمیته تبلیغات و بازرگانی و سپس کمیته حراست باید از ساعت ۲۱ روز شنبه ۹۷/۰۲/۲۲ نسبت به خروج کالا و ملزومات اقدام نمایند و ستاد برگزاری پس از آن نسبت به جمع آوری سازه های غرفه اقدام خواهد نمود.
۳-به منظور کنترل و روان سازی ترافیک داخلی محوطه نمایشگاهی در روز یکشنبه ۹۷/۰۲/۲۳ مسیر حرکت خودروهای باری به قرار زیر میباشد:
۱-۳- غرفه داران بخش سازمان و نهاد و رسانههای دیجیتال صرفا میتوانند از درب ۱۷ بزرگراه رسالت وارد و نسبت به بارگیری اقدام نمایند و از همان درب خارج گردند.
۲-۳- خودروهای باری بخش ناشران کودک و آموزشی صرفاً می توانند از درب پارکینگ شماره یک (شهید بهشتی) وارد پارکینگ شده و به نوبت از مسیر تعیین شده (بلوار اصلی، پشت گمرک، زیر گذر صحن اصلی) وارد صحن شده و نسبت به بارگیری اقدام نمایند. سپس از درب ۲۵ پاکستان (این درب ایام برگزاری نمایشگاه ورودی تشریفات بوده) خارج گردند.
۳-۳-  خودروهای باری بخش ناشران دانشگاهی صرفاً می-توانند از درب شماره ۳ جنب مترو شهید بهشتی وارد شوند و پس از بارگیری از همان درب خارج شوند.
۴-۳-  خودروهای باری بخش ناشران خارجی (عرب و لاتین) صرفا از درب پارکینگ شماره یک (شهید بهشتی) وارد پارکینگ شده و به نوبت از مسیر تعیین شده (بلوار اصلی – ورودی بخش) نسبت به بارگیری اقدام نمایند. لازم به ذکر است درب های این بخش از صحن اصلی به منظور بارگیری باز نخواهد شد.
۵-۳- خودروهای باری ناشران عمومی و بین الملل (تمامی غرفه های داخل شبستان) صرفاً از درب پارکینگ شماره ۱۵ (قنبرزاده) وارد پارکینگ شده و به نوبت از مسیر تعیین شده (راه بند درب ۱۲- بلوار اصلی- زنجیره جلوی شبستان) جلوی دربهای شبستان هدایت و پس از بارگیری برای خروج صرفاً تأکید می گردد صرفاً از رمپ روبروی درب ۵۷ شبستان (مقابل صحن اصلی ) جنب رستوران هانی به سمت درب ۲۵ پاکستان هدایت خواهند شد.
۴-به هیچ عنوان خودروهای سواری ناشران و غرفه داران محترم در روز خروج کالا اجازه ورود به محوطه را نخواهند داشت و صرفاً باید به پارکینگهای ۱۹ (بزرگراه رسالت) – ۱۵ (خیابان قنبرزاده) و شماره یک مراجعه نمایند و هرگونه باری یا چرخ دستی به پارکینگها و سپس خودروی سواری منتقل گردد.
۵-از آنجائیکه ساعت ۸ صبح روز یکشنبه ۹۷/۲/۲۳ برای خروج کالا و ملزومات تعیین شده است مدیران، ناشران، غرفه داران  و تمامی دست اندرکاران محترم موظف اند رأس ساعت تعیین شده در محل غرفه خود حضور یابند و نسبت به جمعآوری و خروج کالا اقدام نمایند بدیهی است ستاد برگزاری و حراست نمایشگاه  هیچ تعهدی در خصوص خسارت احتمالی وارده سرقت و … نخواهند داشت و مسئولیت آن بر عهده مدیر و متصدیان غرفه، خواهد بود.
۶-به منظور تکریم از ناشران و غرفه داران محترم در محل مدیریت هر بخش نماینده ای از کمیته حراست برای درج مُهر کمیته حراست بصورت تمام وقت مستقر خواهند بود و نیازی به مراجعه این عزیزان به کمیته حراست نمیباشد.
۷-ناشران و غرفه داران محترم به منظور دریافت برگ  خروج کالا می توانند فرم مربوطه را از مدیریت بخش دریافت نمایند.