✅فراخوان دومین نمایشگاه اختصاصی ج.ا.ا در شهر گنجه آذربایجان


?دومین نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران در شهر گنجه آذربایجان

?اتاق مشترک بازرگانی ایران و آذربایجان در تاریخ ۱ لغایت ۴ تیرماه ۱۳۹۷ نمایشگاه اختصاصی کالاهای ایرانی برگزارمی‌کند.