?تقسیط دیون قطعی کارفرمایان بدهکار

??اتاق اصناف تهران با ارسال نامه‌ای، بخشنامه سازمان تأمین اجتماعی را در خصوص “تفویض اختیار تقسیط دیون قطعی کارفرمایان بدهکار”  در اختیار اتحادیه ناشران و کتابفروشان قرارداده است.
با توجه به ظرفیت‌های ایجاد شده به منظور کمک و مساعدت در خصوص ترتیب پرداخت اقساط بدهی‌های جاری کارفرمایان، مراتب به اعضای صنف و اتحادیه اطلاع‌رسانی می‌شود.?

۱) با توجه به اینکه ضوابط طرح میزان بدهی‌های معوقه جهت مجوز تقسیط بیش از ۳۶ قسط در بندهای ۲ تا ۵ بخشنامه ۱۶ جدید درآمد به طور مفصل تعیین شده است، بر این اساس چنانچه‌ پس از بررس کامل مدارک و مستندات، شرایط و وضعیت مالی بحرانی کارگاه برای کمیته استانی احراز شود، کمیته مزبور باتوجه به شدت و ضعف بحران و میزان بدهی حق بیمه و متفرعات آن با رعایت آیین‌نامه اجرایی ماده ۵۰ قانون تامین اجتماعی به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نماید:
۱-۱) در صورت شدت بحران مالی کارگاه که تاییدیه بدهی معوق در ۳۶ قسط ماهانه برای کارفرما مشکل است و مراتب امر نیز برای کمیته بحران استان احراز شود بدهی مطروحه با مجوز مدیرکل استان حداکثر در ۴۵ قسط با رعایت ماده ۹۶ آیین‌نامه اجرایی ماده ۵۰ قانون و صرفا برای یکبار قابل تقسیط خواهد بود.
۲-۱) در مواردی که با توجه به شرایط بحران مالی کارگاه و بررسی کامل مدارک و مستندات تادیه بدهی معوق در ۴۵ قسط ماهانه برای کارفرما امکان‌پذیر نباشد، نظریه کمیته استانی و درخواست کارفرما باید به انضمام مدارک و مستندات در خصوص بحران مالی کارگاه جهت اخذ مجوز تقسیط بدهی مذکور حداکثر در ۶۰ قسط ماهانه به معاونت بیمه‌ای سازمان ارسال شود.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *