?قابل توجه بیمه‌شدگان عضو

?بیمه تعاون با ارسال فرم “اعلام ذی‌نفع” از همۀ بیمه‌شدگان “عمر و حوادث” خواسته است در اسرع وقت آن را تکمیل و از طریق اتحادیه به آن بیمه ارسال نمایند.

?لذا دعوت می‌شود با توجه به الزامی بودن جمع‌آوری این اطلاعات، در اسرع وقت نسبت به تکمیل و تحویل این فرم به اتحادیه اقدام فرمایید.

?برای دریافت لینک اطلاعیه و فرم “اعلام ذی‌نفع” به آدرس زیر مراجعه فرمایید.

http://nasheran.org/index.php/2012-05-23-06-25-36/425-2018-01-21-06-05-05