? جلسه مشترک هیات مدیره فعلی و قبلی انجمن ناشران آموزشی و تقدیر از زحمات هیات مدیره سابق

طی جلسه مورخ دوشنبه 13 آذر 1396 که در محل انجمن ناشران با حضور هیات مدیره و بازرسین انجمن برگزار گردید، پیرامون دستور جلسه و اقدامات صورت گرفته توسط افراد به مدت دو ساعت  بحث و تبادل نظر شد.
سپس اعضای هیات مدیره دوره قبل به جمع هیات مدیره جدید پیوستند و در جمعی صمیمی ضمن تقدیر و تشکر از زحمات دوساله ایشان، اقدامات انجام شده و فعالیت های ادامه دار و مستلزمِ پیگیری بیان شد.

? در پایان اعضای هیات مدیره و بازرسین انجمن ناشران به نیابت از طرف خود و کلیه اعضای انجمن از زحمات تیم سابق مدیریتی انجمن ناشران آموزشی کمال تشکر را دارد و مراتب خسته نباشید و خدا قوت بابت تلاش های این عزیزان را اعلام می دارد و امیدوار است در تمام امور موفق و پیروز باشند.