? کتابگردی کنیم

?از سه سال پیش یک رسم و سنت فرهنگی توسط اهالی فرهنگ و نویسندگان و هنرمندان در آخرين پنج‌شنبه‌ هفته‌ كتاب به راه افتاده است.

? اهل مطالعه و فرهنگ در این روز که “روز کتاب فروشی” نام گرفته، به کتاب فروشی های مختلف سطح شهر سر می زنند و علاوه بر تازه کردن دیدارها و گشت زدن در میان جدیدترین آثار منتشر شده، به خرید غذای روح می پردازند.

?فردا، دوم آذر ماه، روز کتابفروشی ها و كتابگردى اهل فرهنگ و آغاز طرح پائيزه كتاب (با ٢٠ تا ۲۵ در صد تخفيف خريد كتاب) است. پیشنهاد ما برای پنج شنبه تان، شرکت در این سنت خوب و کتابگردی است.

?کتاب و کتاب فروش‌ها منتظر شما هستند.
?کتاب بخرید، کتاب بخوانید.

#کتابگردی۹۶ ، #من_هم_می_آیم