?قابل توجه ناشران منتخب کردستان(سنندج)

✅تحویل بار به باربری روز دوشنبه ۷ اسفند ماه
✅همراه داشتن سه راهی برق با سیم بلند الزامی است