?آیین‌نامه حمایت از کتابفروشی‌ها در دست تدوین است

?⁣محسن جوادی در پاسخ به خبرنگار ایبنا:

?آیین‌نامه حمایت از کتابفروشی‌ها در دست تدوین است

?معاون امور فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، درباره رویکردهای این معاونت در راستای حمایت از کتابفروشان گفت: بدون شک برای رسیدن به اهداف تعریف شده در حوزه کتاب و کتابخوانی، باید از کتابفروشی‌ها حمایت ویژه‌ای داشت و در این زمینه سیاست‌های آتی ما، افزایش حمایت‌ها در قالب‌های مختلف خواهد بود.