فهرست خرید ده میلیارد ریالی کتاب از نمایشگاه کتاب اعلام شد

فهرست خرید ده میلیارد ریالی کتاب از نمایشگاه کتاب اعلام شد

فهرست خرید ده میلیارد ریالی کتاب از نمایشگاه کتاب اعلام شد

کارگروه انتخاب و خرید کتاب سی و یکمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران با انتشار فهرستی آثار خریداری شده از ناشران در این رویداد فرهنگی را منتشر کرد.

به گزارش روابط عمومی معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، در زمان برگزاری سی و یکمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران، تعداد١۵٩٩عنوان کتاب در٧٠٣١٨ نسخه به مبلغ کل ده میلیارد و ٨۴٩ میلیون و ٢۴٣ هزار ریال توسط کارگروه انتخاب و خرید کتاب مشخص شدند.
فهرست این خرید در سایت معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و در تارنمای هیأت انتخاب و خرید کتاب به  نشانی  http://mof.farhang.gov.ir/fa/home/book      بارگذاری شده است.
این خریدها بر مبنای سهمیه خرید از ناشران خصوصی متناسب با متراژ غرفه‌های نمایشگاهی و بر حسب الگوی مندرج در دستورالعمل این کارگروه انجام پذیرفته است. قابل یادآوری است که کارگروه انتخاب و خرید کتاب، بر اساس فهرست اعلامی از طرف موسسه نمایشگاه‌های فرهنگی ایران اقدام به خرید از ناشران خصوصی شرکت کننده در نمایشگاه کرده است. همچنین این کارگروه برای آن دسته از ناشرانی که با تأخیر اقدام به پرداخت اجاره غرفه‌ها کرده بودند نیز در اعلان‌های مستمر، مهلتی چند روزه در پایان نمایشگاه قرار داد تا از این تسهیلات بهره‌مند شوند.
معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با هدف حمایت از ناشران خصوصی، در سه سال اخیر هنگام برگزاری نمایشگاه کتاب تهران نسبت به خرید کتاب از ناشران مذکور اقدام کرده است.
مراحل تحویل کتاب و سایر مدارک به شرح زیر است:
 الف) ناشران محترم بعد از اطلاع از فرمت خرید همراه با کتاب‌های منتخب به میزان اعلام شده، به انبار کتاب واقع در: جاده مخصوص کرج، کیلومتر ١٠، روبروی شهاب خودرو، خیابان نخ زرین، خیابان شهید جلال، روبروی صنایع آموزشی (هنرستان پیام شهید)، تلفن: ۵١-۴۴۵۴۵١۴٩ ، مراجعه کنند و پس از تحویل کتاب‌ها و دریافت رسید انبار، طی مراجعه به امور مالی معاونت امور فرهنگی وزارتخانه (اتاق ٣٢۵)، مدارک زیر را به مسئول ذی‌ربط تحویل دهند:
 ١-رسید انبار ٢ برگی (نسخه ذی حسابی و امور مالی)
 ٢-کپی پروانه نشر معتبر (از زمان تحوبل مدارک به معاونت، حداقل تا یک ماه اعتبار داشته باشد)
 ٣-فاکتور فروش (اصل و تصویر)
الف) باید در سربرگ انتشارات و به صورت رسمی باشد (داشتن آرم، نشانی و شماره تلفن انتشارات در سربرگ الزامی است)
ب) فاکتورها دارای شماره و تاریخ باشند و تاریخ فاکتور و تاریخ رسید انبار برابر باشند.
ج) در قسمت خریدار ، فقط نام معاونت امور فرهنگی ذکر شود
د) مهر و امضاء فقط با خودکار یا قلم جوهر آبی مورد قبول است.
۴-اعلام شماره حساب: فقط شماره شبا بانک ملی به نام صاحب پروانه نشر یا انتشارات در سربرگ انتشارات دارای مهر و امضاء
  ب) ناشران محترم هنگام دریافت رسید انبار، حتماً به تطبیق اطلاعات مندرج در آن با مشخصات کتاب بپردازند تا درصورت مغایرت‌های احتمالی، مراتب مورد رسیدگی قرار گیرد، در غیر این صورت اعمال تغییرات در مراحل بعدی میسر نخواهد بود.
 ج) مهلت مراجعه به انبار و تحویل کتاب و مدارک تا ٣١ تیر امسال است . از این رو باتوجه به اقتضائات اداری – مالی  معاونت، مراجعات بعد از مهلت مقرر مورد رسیدگی قرار نمی‌گیرد.
 د) جهت کسب اطلاعات بیشتر با تلفن‌های زیر تماس حاصل شود:
 ١- دفتر انتخاب و خریدکتاب                                  ٣٨۵١٣٠۴٩
٢- دفتر تنظیم حواله خرید کتاب                           ٣٨۵١٢٨۵٠
٣-دفتر امور مالی                                              ٣٨۵١٢٩٩۴

با حکم وزیر فرهنگ ارشاد اسلامی؛ رییس کمیته راهبردی آموزش های مهارتی منصوب شد

با حکم وزیر فرهنگ ارشاد اسلامی؛ رییس کمیته راهبردی آموزش های مهارتی منصوب شد

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در حکمی سیدمحمد مجتبی حسینی معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را به عنوان رییس کمیته راهبردی آموزش های مهارتی منصوب کرد.به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، در حکم سیدعباس صالحی خطاب به سیدمحمد مجتبی حسینی آمده است:

«به استناد تبصره ٣ ماده ۵ آیین نامه آموزش های مهارتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و با توجه به شایستگی و تجربیات ارزنده جنابعالی به موجب این حکم به عنوان «رییس کمیته راهبردی آموزش های مهارتی» منصوب می شوید.

امید است با اتکال به عنایات خداوند متعال در انجام وظایف محوله موفق باشید.»

بر اساس این گزارش، دفتر آموزش و توسعه فعالیت های فرهنگی و هنری معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی متولی آموزش استانداردهای مهارت آموزی هنر در سطح وزارتخانه است که  در مقطع متوسطه،  مدرک تحصیلی رسمی به هنرجو ارائه می شود.

کمیته راهبردی آموزش های مهارتی به منظور سیاستگذاری، تعیین خط مشی ها و نظارت عالیه بر محتوا و تعیین حدود و نحوه اجرای مطلوب آموزش های مهارتی تشکیل می شود و دبیرخانه این کمیته در دفتر آموزش و توسعه فعالیت های فرهنگی و هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مستقر است.

دومین آزمون جامع استانداردهای مهارتی کاردانش برای کسب دیپلم هنر در سال تحصیلی ٩٧-٩۶، به صورت سراسری، روز جمعه پانزدهم  تیرماه  امسال برگزار خواهد شد.


در احکامی جداگانه از سوی صالحی انجام گرفت؛ دو انتصاب در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

در احکامی جداگانه از سوی صالحی انجام گرفت؛ دو انتصاب در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در احکام جداگانه ای سیدسعید سرابی را به عنوان مدیرکل دفتر نوسازی و تحول اداری و نصرت الله مرادی را به عنوان مسئول هماهنگی بر هیات های رسیدگی به تخلفات اداری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان های وابسته منصوب کرد.به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، در حکم سیدعباس صالحی خطاب به سیدسعید سرابی آمده است:

«نظر به تجارب و سوابق اجرایی جنابعالی، بنا به پیشنهاد معاون محترم توسعه مدیریت و منابع، به موجب این حکم به عنوان «مدیرکل دفتر نوسازی و تحول اداری» منصوب می شوید.

امید است با استعانت از خداوند متعال و بهره گیری از نیروهای کارآمد و موثر در تحقق اهداف تعیین شده و وظایف محوله، به ویژه برنامه های عملیاتی اصلاح نظام اداری، موفق و موید باشید.»

سرابی پیش از این مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان خراسان رضوی بود که اکنون به جای نصرت الله مرادی مدیرکل دفتر نوسازی و تحول اداری شده است.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی همچنین در حکمی نصرت الله مرادی را به عنوان مسئول هماهنگی بر هیات های رسیدگی به تخلفات اداری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان های وابسته منصوب کرد.

در حکم سیدعباس صالحی خطاب به نصرت الله مرادی آمده است:

«نظر به تعهد، شایستگی و تجارب ارزنده جنابعالی و به استناد ماده ٣۴ آیین نامه قانون رسیدگی به تخلفات اداری به عنوان «نماینده اینجانب و مسئول هماهنگی بر هیات های رسیدگی به تخلفات اداری وزارتخانه و سازمان های وابسته» منصوب می شوید.

مقتضی است ضمن برگزاری جلسات هماهنگی بین هیات ها، بازرسی از چگونگی عملکرد، بررسی وضعیت اعضا، گزارش امر را به طور مستمر به اینجانب و هیات عالی نظارت ارائه نمایید.

امید می رود با استعانت از خداوند متعال در انجام وظایف محوله موفق و موید باشید.»


مدیرکل دفتر تالیف کتب درسی فنی- حرفه ای و کاردانش سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی از تالیف ۲۴۰ عنوان کتاب جدید در سال جاری خبر داد.

مدیرکل دفتر تالیف کتب درسی فنی، حرفه ای:
مدیرکل دفتر تالیف کتب درسی فنی- حرفه ای و کاردانش سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی از تالیف ۲۴۰ عنوان کتاب جدید در سال جاری خبر داد.
مهندس احمد رضا دوراندیش روز دوشنبه در گفتگو با خبرنگار جوانه های شبکه ۲ سیما، با بیان این مطلب که سال ۹۷-۹۸ اولین سالی است که هنرجویان پایه دوازدهم را خواهند گذراند، افزود: به همین دلیل همکاران ما در دفتر تالیف کتب درسی با توجه به تنوع و کثرت رشته های فنی و حرفه ای در تلاشی بی وقفه ۲۴۰ عنوان کتاب جدید را تدوین نموده اند که ۱۰۰ عنوان مربوط به هنرآموز و ۱۴۰ عنوان نیز مربوط به هنرجویان می شود.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، مهندس احمد رضا دوراندیش روز دوشنبه ۲۲ خردادماه ۹۷ در گفتگو با خبرنگار جوانه های شبکه ۲ سیما، با بیان این مطلب که سال ۹۷-۹۸ اولین سالی است که هنرجویان پایه دوازدهم را خواهند گذراند، افزود: به همین دلیل همکاران ما در دفتر تالیف کتب درسی با توجه به تنوع و کثرت رشته های فنی و حرفه ای در تلاشی بی وقفه ۲۴۰ عنوان کتاب جدید را تدوین نموده اند که ۱۰۰ عنوان مربوط به هنرآموز و ۱۴۰ عنوان نیز مربوط به هنرجویان می شود.

وی افزود: رویکرد ما در تدریس محدود به کتاب درسی نشده و بسته آموزشی مورد توجه قرارگرفته است. لذا طبق برنامه تعریف شده همکاران ما در گروه های مختلف در حال تدوین و یا بررسی و اعتبارسنجی کتاب های تالیف شده هستند. در این رابطه ۳ گروه کتاب تدوین شده است. گروه اول کتاب «درسی هنرجو» است که در کلاس تدریس می شود. گروه دوم کتاب «همراه هنرجوست» که به عنوان مکمل کتاب درسی در اختیار هنرجویان قرار می گیرد و گروه سوم کتاب «راهنمای هنرآموز» است مطالب مورد نیاز دبیران هر رشته در آن گردآوری شده و در اختیار آنان قرار می گیرد.

دوراندیش در پاسخ به این سئوال که کتاب های پایه دوازدهم چه وقت پایان آماده می شود؟، اظهار داشت: خوشبختانه همه کتاب ها طبق برنامه تنظیم شده به پایان رسیده و بیش از ۵۰درصد آنها در مرحله آماده سازی است و مابقی نیز پس از بررسی نتایج اعتبارسنجی و اِعمال نظرات کارشناسی برای چاپ آماده خواهد شد.

وی اضافه کرد: در تدوین کتاب ها علاوه بر استفاده از معلمان باتجربه هر رشته، صاحبان مشاغل مرتبط، اساتید دانشگاه ونیازسنجی، نظرات متخصصان دنیای کار و صنعت و استاندارهای بین المللی نیز مورد توجه قرار داشته است.