جناب آقای دکتر سیدعباس صالحی وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی

به نام دانای توانا

جناب آقای دکتر سیدعباس صالحی
وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی
انجمن فرهنگی ناشران آموزشی کشور ضمن تبریک انتخاب جنابعالی از سوی رئیس جمهور فرهیخته و همچنین کسب اعتماد قاطع نمایندگان مجلس برای خدمت در کسوت وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، امید دارد که با شخصیت ممتاز شما که نشات گرفته از ادب و متانت و رفتارهای مبتنی بر خرد و دانشورزی است، در این عرصه سترگ و خطیر، به لطف یزدان، پیروز و سربلند باشید.
بدون شک این انتخاب که از کارآمدی، شایستگی‌، تخصص و تجربه بالای حضرتعالی در دوره ها و مسئولیت های گونه گون برآمده است، هوای تازه ای برای تنفس اهالی فرهنگ به ارمغان خواهد آورد و زمینه را برای هم اندیشی، همراهی و همکاری بیشتر بخش خصوصی با بدنه دولت فراهم می سازد‌. بی شک با درایت و حمایت شما و در سایه ی خرد جمعی می‌توان افقی روشن و آینده‌ای پرامید را برای مجموعه فرهنگی و هنری کشور متصور شد.

انجمن فرهنگی ناشران آموزشی کشور