گزارش مهمترین مصوبات اتحاديه‌ى ناشران و تشكل‌هاى حوزه‌ى نشر از تاريخ 94/7/5

توضيح: يك يا دو نفر از ميان آقايان دكتر سالكى، مهندس متولي، علي امين صادقيه و اكبر رييس‌نيا از سوي انجمن فرهنگي ناشران آموزشي در اين جلسه‌ها حضور داشته‌اند.

جلسه در تاريخ 94/7/5

1-با توجه به وظايف كميته‌ى جنبي در نمايشگاه ( كه مربوط به ترويج كتاب و كتابخواني است)، درخواست كنيم تا مسوليت اين كميته به صنف واگذار شود.

2-آقاي ارشد عين‌اللهي با گروه سهلان براي همكاري صحبت كنند و نتيجه را در جلسه‌ى بعد اعلام كنند.

جلسه در تاريخ 94/7/12

1-در نمايشگاه يك كارگروه سياست‌گذاري يارانه‌ها با هدف نظارت بر توزيع عادلانه‌ى يارانه‌ها تشكيل شود كه صنف هم بتواند در آن نماينده داشته باشد.

جلسه در تاريخ 94/8/10

1-بخش آماده‌سازي مكان، از امضاي قرارداد با مصلا تا آماده‌سازي كامل را قبول نمى‌كنيم و به عهده‌ِي ارشاد باشد، كف سالن‌ها و امكانات و زيرساخت‌ها تا دم در سالن به عهده‌ي آنهاست و از آن به بعد به عهده‌ِي تشكل‌ها خواهد بود.

2-مسئوليت ثبت نام و تخصيص غرفه به طور كامل و مديريت بخش‌هاى داخلى و خارجي را مى‌پذيريم. با توجه به اين‌كه براى ثبت نام يك سايت طراحي و راه‌اندازى خواهد شد.

3-مسئوليت كميته‌ى اجرايي و كميته‌ى پشتيبانى را مى‌پذيريم اما مسئوليت كميته‌ى رفاهي را قبول نمي‌كنيم، البته با توجه به موارد بعدى و انبوه نشدن مسئوليت‌هاى بعدي.

4-مسئوليت اطلاع رسانى، روابط عمومي و تبليغات را به‌علاوه ستاد خبري‌ مي‌پذيريم.

5-مسئوليت درآمدها و جلب حمايت‌ها را در تمام بخش‌ها مى‌پذيريم.

6-مسئوليت امور انتظامات ( پس از هماهنگي با حراست) را نمي‌پذيريم.

جلسه در تاريخ 94/8/18

مصوبات:

1-سيستم مدريت سالن‌هاي نمايشگاهي يك مديريت واحد باشد (مديريتي كه مربوط به فضا و غرفه‌هاي نمايشگاه است).

2-صنف در سياست‌گذاري تخصيص بن كتاب مشاركت كند.

نتايج جلسه:

1- همه‌ي ما اذعان داريم كه يارانه‌ى نقدي فساد آوراست و فسادش نيز از گذشته بيشتر شده و بخشي از اين مشكل هم به خودت دولت برمي‌گردد و در مجاري غير از خريد كتاب صرف مي‌شود.

2-نبايد يارانه‌هايي را كه در حوزه‌ى فرهنگ وجود دارد از دست بدهيم.

3-راه حلي بينديشيم كه تخلف در اين فضا كاهش پيدا كند و توزيع عادلانه‌اي در بخش‌هاي مختلف صورت بگيرد.

4-حضور تشكل‌ها در بخش سياست‌گذاري يارانه‌ها بايد به گونه‌اي باشد تا مصرف بن‌ها به بهترين شكل صورت بگيرد.

جلسه در تاريخ 94/9/8

مصوبات:

1-اتحاديه اين آمادگي را دارد كه امسال نيز مانند سال گذشته، اجراي تمام غرفه‌بندي و سالن‌ها را به تشكل‌ها بسپارد، در مقابل:

الف)از تشكل‌ها انتظارِ ارتقاي كيفيت برگزاري در بخش مربوط مى‌رود؛

ب)بودجه‌ها تعيين شده و در اختيار تشكل‌ها قرار داده مى‌شود.

ج)در شوراي برنامه‌ريزي تشكل‌ها يك كميسيون مالي و قراردادها تشكيل مي‌شود، و اين كميسيون ناظر بر امور مالي و اجرايي كار برگزاري نمايشگاه خواهد بود.

جلسه در تاريخ 94/9/15

مصوبات:

1-قرارداد با پيمانكارها به صورت متمركز بسته شود، اما در هر بخش نماينده‌ى مربوط هم به عنوان ناظر قرارداد حضور خواهدداشت، تأييد او براي تصفيه حساب لازم و ضروري است.

2-نظارت كامل بر اجراي قرارداد هر بخش با تشكل مربوطِ خواهدبود و نماينده و ناظر هر تشكل پاسخگوي اتحاديه و شوراي تشكل‌ها خواهد بود.

جلسه در تاريخ 94/9/22

مصوبات:

1-رئيس شوراي برنامه‌ريزي آقاي صالحي باشند با دو معاونت، يك معاونت مربوط به اجرا باشد. (معاونت اجرايي كه مرتبط با مؤسسه‌ِي نمايشگا‌ه‌هاست) و يك معاونت مربوط به نمايشگاه باشد (معاونت نمايشگاهي كه با تشكل‌ها در ارتباط است).

2-جناب آقاي محمدرضا توكل صديقي به عنوان دبير شوراي برنامه‌ريزي اتحاديه و تشكل‌هاي حوزه‌ى نشر(براي برگزاري بيست و نهمين نمايشگاه بين‌المللي كتاب

تهران) با اتفاق آرا انتخاب شدند.

3-شوراي تشكل‌ها رؤساي كميته‌ها را انتخاب كنند و ساختار كميته را تعيين كرده، پيشنهاد افراد هر كميته براي تشكيل بدنه‌ى آن به عهده‌ى خود كميته ‌باشد، اما تصويب افراد با شورا خواهدبود.


آیین نامه ی اجرایی نمایشگاه بین المللی کتاب

ماده 1 : شرایط ثبت نام درگروه مدیریت

1-1) داشتن حداقل 30 سال سن

1-2 ) داشتن حداقل 5 سال سابقه کار در نشر

1-3 ) داشتن حسن سابقه درنمایشگاه گذشته

1-4 ) دارا بودن پروانه ی نشر معتبر از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

1-5 ) داشتن حداقل 2 سال سابقه ی عضویت در انجمن فرهنگی ناشران آموزشی

ماده 2 : مدت قرارداد

2-1 ) مدت قرارداد فقط برای یک دوره مدیریت درنمایشگاه بین المللی کتاب تهران خواهد بود .

2-2 ) شروع قرارداد از زمان انتخاب توسط هیات مدیره می باشد و خاتمه ی قرارداد پس از اتمام نمایشگاه و ارائه ی گزارش های مربوط به هیات مدیره و تسویه حسابهای مربوط با نمایشگاه و دوایر دولتی خواهد بود .

ماده 3 : مبلغ قرارداد

دستمزد مدیر اجرائی نمایشگاه 140.000.000 ریال و مبلغ 70.000.000 ریال بابت 2 نفر معاون اجرایی و حداقل 2 نفر ضابط اجرایی به شرح پرداخت ذیل می باشد .

الف – پرداخت دستمزد مدیر اجرایی ، به صورت 50% مبلغ در پایان نمایشگاه ،30% مبلغ در زمان تحویل گزارش و مستندات و20% مبلغ نهایی پس از پایان تسویه حساب با دوایر دولتی مانند بیمه ، دارایی ، و موارد لازم انجام می پذیرد .

ب –پرداخت دستمزد معاونین و ضابطین اجرایی پس از اتمام نمایشگاه حداکثر یک هفته بعد انجام می پذیرد .

ماده 4 : انتخاب مدیر اجرایی

مراحل انتخاب مدیر اجرایی نمایشگاه بین المللی کتاب تهران .

4-1) اعلام عمومی شرایط ثبت نام مدیراجرایی نمایشگاه به همراه آیین نامه ی اجرایی نمایشگاه در سایت انجمن فرهنگی ناشران آموزشی و ارسال فکس برای ناشران عضو در انجمن .

4-2) دریافت درخواست کتبی ناشران علاقه مند به ثبت نام برای مدیریت اجرایی نمایشگاه بین المللی کتاب تهران از طریق دفتر انجمن .

تبصره : حداکثر یک هفته مهلت برای ارسال درخواست کتبی به دفتر انجمن می باشد .

4-3) ارائه ی  پروپوزالی در 4 بخش به دفتر انجمن .

الف – پیش بینی صورت هزینه های اجرایی در نمایشگاه بین المللی کتاب تهران .

ب – اعلام استراتژی، طرح و برنامه عملیاتی برای امور اجرایی نمایشگاه .

پ – اعلام لیست معاونین به همراه سوابق آنها .

ت –اعلام سوابق اجرایی خود ( مدیراجرایی ) درنمایشگاه یا درحوزه ی نشر .

4-4) بررسی درخواستها درهیات مدیره حداکثریک هفته بعد ازپایان ثبت نام .

4-5) انتخاب افراد شایسته و توانمند توسط هیات مدیره برای حضوردرجلسه ی هیات مدیره ی انجمن جهت مصرفی خود .

4-6) هیات مدیره پس از بررسی پروپوزال های کتبی و شفاهی افراد دعوت شده به هیات مدیره ، انتخاب خود را اعلام می دارد .

4-7) بستن قرارداد با مدیراجرایی .


متن نامه انجمن ناشران آموزشی به اعضای انجمن به منظور انتخاب مدیر اجرایی

اعضای محترم انجمن فرهنگی ناشران آموزشی

با سلام و احترام

با توجه به نزدیک شدن زمان برگزاری بیست و نهمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران از طرف هیئت مدیره انجمن مقرر شد تا مدیر اجرایی نمایشگاه از بین اعضای محترم انجمن با شرایط مندرج در آیین نامه اجرایی نمایشگاه بین المللی کتاب تهران مصوب 15/11/94 انتخاب شود .

لذا خواهشمنداست درصورت تمایل به کاندید شدن ، با مطالعه و عنایت به مفاد آیین نامه مذکور حداکثر تا روز شنبه مورخ 8/12/94 اطلاعات خواسته شده در ماده 4 آیین نامه اجرایی را به همراه درخواست کتبی خود به دفتر انجمن تحویل فرمایید . شایان ذکراست از بین کسانی که برای مدیریت اجرایی کاندید می شوند با توجه به ماده های 1 و 4 آیین نامه اجرایی ، توسط هیئت مدیره انتخاب خواهد شد .

درضمن جهت مشاهده  آیین نامه اجرایی درسایت انجمن به نشانی : afnam.ir مراجعه فرمایید .

 

با تشکر

انجمن فرهنگی ناشران آموزشی


گزارش اولین جلسه هيئت مديره انجمن فرهنگی ناشران آموزشی با حضور اعضای جدید

اولين جلسه انجمن بلافاصله پس از انتخاب اعضای جديد در انتخابات صورت گرفت كه در اولين جلسه با رأي مخفي مسئوليت‌ها به شرح زير واگذار شد:

رئيس هيات مديره: جناب علي صادقيه مدير انتشارات علمي فار

مدير مسئول: جناب هامون سبطي مدير نشر دريافت

نايب رئيس هيات مديره: …

خزانه‌دار: جناب سعيد شبقره مدير انتشارات شبقره

دبير جلسات: جناب وحيد تمنا مدير انتشارات مشاوران آموزش

مهم‌ترين اقدامات انجام گرفته در اين مدت:

موضوع اول: آماده‌سازي برگه‌ي نظرسنجي در ارتباط با اولويت‌بندی اهدافي كه هيات مديره مي‌بايستي در پيش بگيرد.

براي اولين بار در تاريخ انجمن، با نظرسنجي از اعضاي انجمن براي اهداف انجمن فرهنگي ناشران آموزشي اولويت‌بندی انجام گرفت.

اين برگه‌ي نظرسنجي به اعضای انجمن ارسال گرديد و پس از دو هفته فرصتي كه داده شد، نتايج آن به شرح زير گشت:

اهداف                                                                                        تعداد نفر/ رأی

1 – ارتقاء سطح آموزشي و  فرهنگی کتابهای ناشران                                    6

2 – ارتقاء سطح کمی تولید و گسترش امکانات بازار توزیع و فروش                6

3 – تشکیل کلاسهای آموزشی یا مشاوره                                              12

4 – اعطای تسهیلات                                                                            4

5 – برگزاری نمایشگاهها                                                                      13

6 – ارتباط با آموزش و پرورش                                                               12

7 – ارتباط با وزارت ارشاد                                                                    10

8 – ارتباط با اتحادیه ناشران                                                                  2

9 – افزودن اعضا                                                                                  5

تصميم بر اين بود كه پنج مورد از موارد اولويتي فوق را در دستور كار هيات مديره قرار دهيم و در اين رابطه فعاليت كنيم كه به ترتيب چنين شد:

رتبه اول : برگزاری نمایشگاه‌ها

رتبه دوم : ارتباط مؤثرتر با آموزش و پرورش

رتبه سوم : تشکیل کلاس‌های آموزشی یا مشاوره

رتبه چهارم : ارتباط مؤثرتر با وزارت ارشاد

رتبه پنجم : ارتقاء سطح کمّی تولید و گسترش امکانات بازار توزیع و فروش

موضوع دوم: ايجاد ساختار براي فعاليت‌هاي مختلف انجمن:

در طي سال‌هاي گذشته، انجمن فعاليت‌هاي زيادي انجام داده است اما به دليل عدم وجود ساختار در تشكيلات آن، هر هيات مديره‌اي كه انتخاب شد، مجبور شد كه كارها را از ابتدا شروع كند و به همين دليل در اين دوره اعضاي هيات مديره به توافق رسيدند كه كارها را با توجه به ساختارسازي پيش ببرند. در بدو امر موضوع مصوب شده به اين روال درآمد:

– «روش اجرايي كارهاي مربوط به انجمن پروژه محور باشد»

– «مجريان پروژه مي‌توانند از اعضاي هيات مديره يا از اعضاي انجمن و يا در صورت نياز از بيرون از انجمن باشند.»

– « در هر پروژه پنج فاکتور الزاما”رعایت خواهد شد:

1- تعیین بودجه

2- زمان بندی و فاز بندي کارها

3- تعیین نحوه ارزیابی

4- نمایش در سایت انجمن

5- وجود ناظر یا ناظران براي پروژه

موضوع سوم: تعيين دو نفر از اعضاي انجمن براي بررسي درخواست‌هاي عضويت:

«جناب قاسمي» بازرس محترم و «جناب سبطي» مدير مسئول انجمن مسئوليت اين امر را بر عهده گرفتند كه تقاضاهايي كه تاكنون داده شده بررسي شد و نواقص پرونده‌ها به اطلاع ناشران رسيد.

 

گزارش جلسات تا تاریخ : 8/20/ 1394


مدارک مورد نیاز جهت عضویت در انجمن

1- کپی پروانه نشر (حداقل یکسال از  فعالیت آن گذشته باشد و یکسال اعتبار داشته  باشد)

2- کپی شناسنامه وکپی کارت ملی مدیرمسئول

3- کپی آخرین مدرک تحصیلی

4- دو قطعه عکس

5- ارسال حداقل 5 عنوان کتاب آموزشی

6- فهرست کتابهای منتشرشده ( خانه کتاب )

7- درخواست کتبی عضویت درانجمن فرهنگی ناشران آموزشی

8- پرداخت مبلغ 3,000,000 ریال به عنوان ورودیه

توضیحا”درصورتیکه تعداد عنوان کتابهای منتشرشده کمتر از 50  باشدحق عضویت ماهیانه 250,000 ریال و از 50  تا 100 عنوان ماهیانه 300,000 ریال و از 100 عنوان بیشتر ماهیانه 800,000 ریال خواهد بود .

9-تعهدنامه پرداخت حق عضویت (به شرح ذیل)


بخشنامه انتقال بیست و نهمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران به شهر آفتاب

photo_2016-03-08_21-47-38photo_2016-03-08_21-47-24photo_2016-03-08_21-47-46