فهرست خرید ده میلیارد ریالی کتاب از نمایشگاه کتاب اعلام شد

فهرست خرید ده میلیارد ریالی کتاب از نمایشگاه کتاب اعلام شد

فهرست خرید ده میلیارد ریالی کتاب از نمایشگاه کتاب اعلام شد

کارگروه انتخاب و خرید کتاب سی و یکمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران با انتشار فهرستی آثار خریداری شده از ناشران در این رویداد فرهنگی را منتشر کرد.

به گزارش روابط عمومی معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، در زمان برگزاری سی و یکمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران، تعداد١۵٩٩عنوان کتاب در٧٠٣١٨ نسخه به مبلغ کل ده میلیارد و ٨۴٩ میلیون و ٢۴٣ هزار ریال توسط کارگروه انتخاب و خرید کتاب مشخص شدند.
فهرست این خرید در سایت معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و در تارنمای هیأت انتخاب و خرید کتاب به  نشانی  http://mof.farhang.gov.ir/fa/home/book      بارگذاری شده است.
این خریدها بر مبنای سهمیه خرید از ناشران خصوصی متناسب با متراژ غرفه‌های نمایشگاهی و بر حسب الگوی مندرج در دستورالعمل این کارگروه انجام پذیرفته است. قابل یادآوری است که کارگروه انتخاب و خرید کتاب، بر اساس فهرست اعلامی از طرف موسسه نمایشگاه‌های فرهنگی ایران اقدام به خرید از ناشران خصوصی شرکت کننده در نمایشگاه کرده است. همچنین این کارگروه برای آن دسته از ناشرانی که با تأخیر اقدام به پرداخت اجاره غرفه‌ها کرده بودند نیز در اعلان‌های مستمر، مهلتی چند روزه در پایان نمایشگاه قرار داد تا از این تسهیلات بهره‌مند شوند.
معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با هدف حمایت از ناشران خصوصی، در سه سال اخیر هنگام برگزاری نمایشگاه کتاب تهران نسبت به خرید کتاب از ناشران مذکور اقدام کرده است.
مراحل تحویل کتاب و سایر مدارک به شرح زیر است:
 الف) ناشران محترم بعد از اطلاع از فرمت خرید همراه با کتاب‌های منتخب به میزان اعلام شده، به انبار کتاب واقع در: جاده مخصوص کرج، کیلومتر ١٠، روبروی شهاب خودرو، خیابان نخ زرین، خیابان شهید جلال، روبروی صنایع آموزشی (هنرستان پیام شهید)، تلفن: ۵١-۴۴۵۴۵١۴٩ ، مراجعه کنند و پس از تحویل کتاب‌ها و دریافت رسید انبار، طی مراجعه به امور مالی معاونت امور فرهنگی وزارتخانه (اتاق ٣٢۵)، مدارک زیر را به مسئول ذی‌ربط تحویل دهند:
 ١-رسید انبار ٢ برگی (نسخه ذی حسابی و امور مالی)
 ٢-کپی پروانه نشر معتبر (از زمان تحوبل مدارک به معاونت، حداقل تا یک ماه اعتبار داشته باشد)
 ٣-فاکتور فروش (اصل و تصویر)
الف) باید در سربرگ انتشارات و به صورت رسمی باشد (داشتن آرم، نشانی و شماره تلفن انتشارات در سربرگ الزامی است)
ب) فاکتورها دارای شماره و تاریخ باشند و تاریخ فاکتور و تاریخ رسید انبار برابر باشند.
ج) در قسمت خریدار ، فقط نام معاونت امور فرهنگی ذکر شود
د) مهر و امضاء فقط با خودکار یا قلم جوهر آبی مورد قبول است.
۴-اعلام شماره حساب: فقط شماره شبا بانک ملی به نام صاحب پروانه نشر یا انتشارات در سربرگ انتشارات دارای مهر و امضاء
  ب) ناشران محترم هنگام دریافت رسید انبار، حتماً به تطبیق اطلاعات مندرج در آن با مشخصات کتاب بپردازند تا درصورت مغایرت‌های احتمالی، مراتب مورد رسیدگی قرار گیرد، در غیر این صورت اعمال تغییرات در مراحل بعدی میسر نخواهد بود.
 ج) مهلت مراجعه به انبار و تحویل کتاب و مدارک تا ٣١ تیر امسال است . از این رو باتوجه به اقتضائات اداری – مالی  معاونت، مراجعات بعد از مهلت مقرر مورد رسیدگی قرار نمی‌گیرد.
 د) جهت کسب اطلاعات بیشتر با تلفن‌های زیر تماس حاصل شود:
 ١- دفتر انتخاب و خریدکتاب                                  ٣٨۵١٣٠۴٩
٢- دفتر تنظیم حواله خرید کتاب                           ٣٨۵١٢٨۵٠
٣-دفتر امور مالی                                              ٣٨۵١٢٩٩۴

با حکم وزیر فرهنگ ارشاد اسلامی؛ رییس کمیته راهبردی آموزش های مهارتی منصوب شد

با حکم وزیر فرهنگ ارشاد اسلامی؛ رییس کمیته راهبردی آموزش های مهارتی منصوب شد

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در حکمی سیدمحمد مجتبی حسینی معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را به عنوان رییس کمیته راهبردی آموزش های مهارتی منصوب کرد.به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، در حکم سیدعباس صالحی خطاب به سیدمحمد مجتبی حسینی آمده است:

«به استناد تبصره ٣ ماده ۵ آیین نامه آموزش های مهارتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و با توجه به شایستگی و تجربیات ارزنده جنابعالی به موجب این حکم به عنوان «رییس کمیته راهبردی آموزش های مهارتی» منصوب می شوید.

امید است با اتکال به عنایات خداوند متعال در انجام وظایف محوله موفق باشید.»

بر اساس این گزارش، دفتر آموزش و توسعه فعالیت های فرهنگی و هنری معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی متولی آموزش استانداردهای مهارت آموزی هنر در سطح وزارتخانه است که  در مقطع متوسطه،  مدرک تحصیلی رسمی به هنرجو ارائه می شود.

کمیته راهبردی آموزش های مهارتی به منظور سیاستگذاری، تعیین خط مشی ها و نظارت عالیه بر محتوا و تعیین حدود و نحوه اجرای مطلوب آموزش های مهارتی تشکیل می شود و دبیرخانه این کمیته در دفتر آموزش و توسعه فعالیت های فرهنگی و هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مستقر است.

دومین آزمون جامع استانداردهای مهارتی کاردانش برای کسب دیپلم هنر در سال تحصیلی ٩٧-٩۶، به صورت سراسری، روز جمعه پانزدهم  تیرماه  امسال برگزار خواهد شد.


در احکامی جداگانه از سوی صالحی انجام گرفت؛ دو انتصاب در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

در احکامی جداگانه از سوی صالحی انجام گرفت؛ دو انتصاب در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در احکام جداگانه ای سیدسعید سرابی را به عنوان مدیرکل دفتر نوسازی و تحول اداری و نصرت الله مرادی را به عنوان مسئول هماهنگی بر هیات های رسیدگی به تخلفات اداری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان های وابسته منصوب کرد.به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، در حکم سیدعباس صالحی خطاب به سیدسعید سرابی آمده است:

«نظر به تجارب و سوابق اجرایی جنابعالی، بنا به پیشنهاد معاون محترم توسعه مدیریت و منابع، به موجب این حکم به عنوان «مدیرکل دفتر نوسازی و تحول اداری» منصوب می شوید.

امید است با استعانت از خداوند متعال و بهره گیری از نیروهای کارآمد و موثر در تحقق اهداف تعیین شده و وظایف محوله، به ویژه برنامه های عملیاتی اصلاح نظام اداری، موفق و موید باشید.»

سرابی پیش از این مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان خراسان رضوی بود که اکنون به جای نصرت الله مرادی مدیرکل دفتر نوسازی و تحول اداری شده است.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی همچنین در حکمی نصرت الله مرادی را به عنوان مسئول هماهنگی بر هیات های رسیدگی به تخلفات اداری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان های وابسته منصوب کرد.

در حکم سیدعباس صالحی خطاب به نصرت الله مرادی آمده است:

«نظر به تعهد، شایستگی و تجارب ارزنده جنابعالی و به استناد ماده ٣۴ آیین نامه قانون رسیدگی به تخلفات اداری به عنوان «نماینده اینجانب و مسئول هماهنگی بر هیات های رسیدگی به تخلفات اداری وزارتخانه و سازمان های وابسته» منصوب می شوید.

مقتضی است ضمن برگزاری جلسات هماهنگی بین هیات ها، بازرسی از چگونگی عملکرد، بررسی وضعیت اعضا، گزارش امر را به طور مستمر به اینجانب و هیات عالی نظارت ارائه نمایید.

امید می رود با استعانت از خداوند متعال در انجام وظایف محوله موفق و موید باشید.»


مدیرکل دفتر تالیف کتب درسی فنی- حرفه ای و کاردانش سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی از تالیف ۲۴۰ عنوان کتاب جدید در سال جاری خبر داد.

مدیرکل دفتر تالیف کتب درسی فنی، حرفه ای:
مدیرکل دفتر تالیف کتب درسی فنی- حرفه ای و کاردانش سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی از تالیف ۲۴۰ عنوان کتاب جدید در سال جاری خبر داد.
مهندس احمد رضا دوراندیش روز دوشنبه در گفتگو با خبرنگار جوانه های شبکه ۲ سیما، با بیان این مطلب که سال ۹۷-۹۸ اولین سالی است که هنرجویان پایه دوازدهم را خواهند گذراند، افزود: به همین دلیل همکاران ما در دفتر تالیف کتب درسی با توجه به تنوع و کثرت رشته های فنی و حرفه ای در تلاشی بی وقفه ۲۴۰ عنوان کتاب جدید را تدوین نموده اند که ۱۰۰ عنوان مربوط به هنرآموز و ۱۴۰ عنوان نیز مربوط به هنرجویان می شود.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، مهندس احمد رضا دوراندیش روز دوشنبه ۲۲ خردادماه ۹۷ در گفتگو با خبرنگار جوانه های شبکه ۲ سیما، با بیان این مطلب که سال ۹۷-۹۸ اولین سالی است که هنرجویان پایه دوازدهم را خواهند گذراند، افزود: به همین دلیل همکاران ما در دفتر تالیف کتب درسی با توجه به تنوع و کثرت رشته های فنی و حرفه ای در تلاشی بی وقفه ۲۴۰ عنوان کتاب جدید را تدوین نموده اند که ۱۰۰ عنوان مربوط به هنرآموز و ۱۴۰ عنوان نیز مربوط به هنرجویان می شود.

وی افزود: رویکرد ما در تدریس محدود به کتاب درسی نشده و بسته آموزشی مورد توجه قرارگرفته است. لذا طبق برنامه تعریف شده همکاران ما در گروه های مختلف در حال تدوین و یا بررسی و اعتبارسنجی کتاب های تالیف شده هستند. در این رابطه ۳ گروه کتاب تدوین شده است. گروه اول کتاب «درسی هنرجو» است که در کلاس تدریس می شود. گروه دوم کتاب «همراه هنرجوست» که به عنوان مکمل کتاب درسی در اختیار هنرجویان قرار می گیرد و گروه سوم کتاب «راهنمای هنرآموز» است مطالب مورد نیاز دبیران هر رشته در آن گردآوری شده و در اختیار آنان قرار می گیرد.

دوراندیش در پاسخ به این سئوال که کتاب های پایه دوازدهم چه وقت پایان آماده می شود؟، اظهار داشت: خوشبختانه همه کتاب ها طبق برنامه تنظیم شده به پایان رسیده و بیش از ۵۰درصد آنها در مرحله آماده سازی است و مابقی نیز پس از بررسی نتایج اعتبارسنجی و اِعمال نظرات کارشناسی برای چاپ آماده خواهد شد.

وی اضافه کرد: در تدوین کتاب ها علاوه بر استفاده از معلمان باتجربه هر رشته، صاحبان مشاغل مرتبط، اساتید دانشگاه ونیازسنجی، نظرات متخصصان دنیای کار و صنعت و استاندارهای بین المللی نیز مورد توجه قرار داشته است.


انتقال واحد صدور پروانه کسب

📕اطلاعیه مهم📕

✅با توجه به آغاز عملیات انتقال واحد صدور پروانه کسب اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران (در تاریخ ۹۷/۰۲/۳۱) به ساختمان جدید، این واحد از تاریخ ۹۷/۰۳/۰۶ در نشانی زیر مستقر و آمادۀ ارائۀ خدمات خواهد بود.

✅تهران: خیابان انقلاب، خیابان فخررازی، کوچه مهر، شماره ۶ ، طبقه ۱٫

✅تلفن: ۶۶۱۷۶۷۲۴-۶۶۱۷۶۷۸۱-۶۶۱۷۶۹۸۱-۶۶۱۷۴۰۱۸

✅دورنگار: ۶۶۱۷۶۴۷۹


✅تفاهم‌نامه همکاری اتاق اصناف ایران و وزارت آموزش و پرورش

✅اتاق اصناف طی نامه‌ای به این اتحادیه اعلام کرد:
با هدف حمایت از ایجاد و توسعه زمینه‌های اشتغال مولد و پایدار و آشنایی با محیط کسب و کار واقعی، تفاهم‌نامه همکاری اتاق اصناف ایران و وزارت آموزش و پرورش منعقد گردید.

📕این تفاهم‌نامه با هدف استفاده از ظرفیت‌های قانونی در ارائه آموزش‌های رسمی مناسب با نیاز بازار کار  پذیرش دانش‌آموزان جهت انجام کارورزی و کارآموزی و ورود به بازار کار، منعقد گردیده است.


✅فراخوان دومین نمایشگاه اختصاصی ج.ا.ا در شهر گنجه آذربایجان


🔸دومین نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران در شهر گنجه آذربایجان

🔹اتاق مشترک بازرگانی ایران و آذربایجان در تاریخ ۱ لغایت ۴ تیرماه ۱۳۹۷ نمایشگاه اختصاصی کالاهای ایرانی برگزارمی‌کند.


توضیحات صالحی به سوالات مطهری و قاضی‌پور

توضیحات صالحی به سوالات مطهری و قاضی‌پور

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در صحن علنی امروز مجلس (چهارشنبه ٢۶ اردیبهشت) در پاسخ به سوال علی مطهری از راه‌اندازی سامانه سردر اصناف از خرداد ماه خبرداد و با ارائه توضیحات به سوال نادر قاضی‌پور درباره توزیع سراسری مطبوعات، این نماینده مجلس قانع شد.

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی،  سید عباس صالحی در جلسه علنی امروز (چهارشنبه، ٢۶ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی به سوالات علی مطهری و نادر قاضی‌پور پاسخ داد. وی در پاسخ به سوال نادر قاضی‌پور در باره علت توزیع سراسری روزنامه همشهری متعلق به ارگان شهرداری تهران گفت: تصمیم گیری در مورد توزیع سراسری مطبوعات بر عهده هیات نظارت بر مطبوعات است و وزارت ارشاد در این خصوص مسئولیتی ندارد. پس از توضیحات وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، قاضی پور اعلام کرد از پاسخ های وزیر قانع شده است.

  همچنین در پاسخ به سوال علی مطهری مبنی بر عدم اجرای قانون منع استفاده از کلمات بیگانه گفت: اقدامات مقدماتی برای حرکت با سرعت به سمت جلو انجام گرفته همچنین اصلاحاتی در آئین نامه اجرایی قانون در هیات وزیران طرح و تصویب شده است.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت دوازدهم ادامه داد: دبیرخانه پاسداشت زبان فارسی و کارگروه های پاسداشت زبان فارسی و شورای آن تشکیل وتاکنون ٨ جلسه داشته است. در دولت دوازدهم نیز یک جلسه این شورا برگزار شده است. همچنین بانک اطلاعاتی از واجدان مجاز و غیرمجاز تشکیل شده که به ادامه مسیر ما کمک می کند.

وی افزود: در کنار کارهای مقدماتی دستورالعمل متن و طرح تابلوهای سردر اماکن تهیه و تصویب و آماده ابلاغ است همچنین سامانه سردر اصناف که از ۶ ماه گذشته به طور آزمایشی در حال اجرا است از خردادماه سال جاری رسمیت پیدا می کند و متقاضیان صنفی در این سامانه می توانند ثبت نام کنند لذا فضای مجازی با سامانه هوشیار فراهم می شود.

صالحی یادآور شد: این سامانه فرصتی را ایجاد می کند که تمامی اصناف تابلوهایشان را به صورت واحد به واحد در سامانه دیده و کنترل هوشمند اسامی بیگانه نیز در فضای صنفی اتفاق می افتد. نیروی انتظامی و وزارت ارشاد با این سامانه نیازی به مراجعه حضوری برای بررسی اجرای قانون ندارند.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت دوازدهم تصریح کرد: نهادهای مختلف در سامانه مذکور می توانند مراحل اجرا و آماده سازی را مشاهده و به طور همزمان تمام واحدهای صنفی متقاضی و در حال اجرا را کنترل جدی بکنند.

وی یادآور شد: با دو اقدام اصلی مذکور در فضای واحدهای صنفی در ارتباط با کاربرد اسامی بیگانه به حداقل مشکلات خواهیم رسید، در این راستا همچنین با هماهنگی فرهنگستان زمان استعلام ها تقلیل یافته و در رابطه با استعلام واژگان فرهنگستان طی دو هفته پاسخ لازم را اعلام خواهد کرد.

صالحی ادامه داد: نیروی انتظامی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و اقتصاد و دارایی و اتحادیه اصناف همکاری لازم با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را برای تسریع در امور مذکور داشته اند، وزارت ارشاد همچنین در این مدت کارهای نظارتی را با دقت تعقیب کرده است لذا ۶٨٠ اخطاریه ارسال و ۵٩۶ مورد نیز به نیروی انتظامی ارسال شده است.

وی افزود: به نظر اتفاقاتی که در ٨ ماه اخیر افتاده بسیار ارزشمند و مهم است ما با جدیت مسئله را دنبال کرده و با نگاه آقای مطهری کاملا همراه خواهیم بود. با توجه به پاسداشت زبان فارسی و هویت ملی نیز اجرای قوانین را بر خود لازم می دانیم.

صالحی تصریح کرد: در دستورالعمل وزارت صنعت، معدن و تجارت، اقتصاد و دارایی، اتحادیه اصناف، ناجا، صدا و سیما و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی همراهی خواهند داشت تا در حوزه نوشتار و طرح های تابلوها اتفاق نظر وجود داشته باشد. در وزارت ارشاد و کارگروه مربوطه طی دو جلسه پیوسته موارد مطرح و آماده ابلاغ شده است. در خصوص سامانه سردر اصناف نیز شاهد کاهش بسیاری از مشکلات خواهیم بود.

وی ادامه داد: ارتباط بین دستگاه ها که بروکراسی و زمانبر بوده و نیازمند مداخله ناجا یا وزارت ارشاد بوده است با به رسمیت شناختن سامانه سردر اصناف به شرایط بهتری خواهد رسید زیرا همه اصناف به سامانه مذکور متصل هستند.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی یادآور شد: در صورتی که از واژگان غیرمجاز و بیگانه استفاده شود به موجب این سامانه به سرعت می توان برخورد و تعقیب کرد البته در تبلیغات محیطی نیز مشکلاتی وجود دارد که در دستورکار وزارت ارشاد قرار گرفته است، در حوزه همکاری با ثبت شرکت ها نیز معاهداتی منعقد شده تا مشکلی برخلاف قوانین داخلی در هنگام تبلیغات داخلی و ثبت آن ها به وجود نیاید.


در حکمی از سوی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی؛ مدیرکل ارتباطات و هماهنگی معاونت قرآن و عترت منصوب شد

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در حکمی علی ملا¬نوری را به عنوان مدیرکل ارتباطات و هماهنگی معاونت قرآن و عترت این وزارتخانه منصوب کرد.به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، در حکم سیدعباس صالحی خطاب به علی ملا­نوری آمده است:

«نظر به سوابق و تجربیات اجرایی جناب­عالی، بنا به پیشنهاد معاون محترم قرآن و عترت به موجب این حکم به سمت مدیر کل ارتباطات و هماهنگی منصوب می‌شوید.

امید می­رود با استعانت از خداوند متعال و بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود و نیروهای کارآمد در زمینه ارزیابی و نظارت بر فعالیت­ های تبلیغی، ترویجی قرآن و عترت و هماهنگی برنامه­ ها و فعالیت­ های قرآنی دستگاه ­ها و نهاد­های دولتی، عمومی و مردمی و پیگیری اجرای مصوبات شوراها و کمیسیون­ های مرتبط با موضوع قرآن و عترت موفق و موید باشید.»