آموزش و پرورش اولویت هایش را نمی شناسد

خبرگزاری تسنیم
عطف به مطلب مندرج در آن خبرگزاری به تاریخ ۲۸ آبان ماه ۹۷با عنوان «آموزش و پرورش اولویت هایش را نمی شناسد» پاسخ معاونت آموزش متوسطه  وزارت آموزش و پرورش را جهت تنویر افکار عمومی به استحضارمی رساند؛

 

تحقق ارزش ها و آرمان های متعالی انقلاب اسلامی، مستلزم تلاش همه جانبه دستگاه ها، نهادها و ارگان ها در ابعاد فرهنگی، علمی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی است. عرصه تعلیم و تربیت از مهم ترین زیرساخت های تعالی همه جانبه کشور و ابزار جدّی برای ارتقای سرمایه های انسانی شایسته کشور در عرصه های مختلف است. تعلیم و تربیتی که تحقق بخش جامعه عدل جهانی و تمدن اسلامی باشد. برای این منظور سند تحول بنیادین در آموزش و پرورش تهیه و تدوین گردیده تا با الهام از اسناد بالادستی و بهره گیری از ارزش های بنیادین آن، اهداف راهبردی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، چشم انداز و اهداف تعلیم و تربیت در افق ۱۴۰۴ تبیین گردد، نباید فراموش کرد که تحول در آموزش و پرورش، مطالبه ای است عمومی، که در شرایط کنونی بسترهای لازم برای تحقق آن فراهم است، تحولی مبتنی بر رشد و پیشرفت روز افزون سرمایه انسانی بر مبنای  فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی و پاسخگو به شرایط بومی، جهت تحقق چشم انداز بیست ساله کشور. اکنون که اسنادتحولی جمهوری اسلامی از جمله نقشه جامع علمی کشور، سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و برنامه درسی ملی به تصویب رسیده اند،  آموزش و پرورش در مسیر یک حرکت عظیم جهت تحقق آرمان تحول است و ازآنجاکه هرگونه تغییری را باید در کلاس درس و مدرسه جستجو کرد، باید بستر این تحول به گونه ای آماده گردد که  بتوان با کمترین کاستی به سمت رشد و تعالی گام برداشت،لذا تحول در آیین نامه ها و نظام آموزشی، باید منطبق بر خواسته های روز دانش آموزان و سرمایه انسانی باشد و این تغییرات در آیین نامه های نظام جدید آموزشی(۳-۳-۶) اعمال و همسو با مفاد سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و مطابق با تغییرات ساختار نظام جدید آموزشی، با اهداف و ساختار مشخص تهیه و تدوین شده است؛ بر همین اساس باید همگام با تغییرات در آموزش و پرورش و نوع مطالبات جامعه فرهنگی عزم ملی و رسانه ای برای پیشبرد اهداف متعالی نظام آموزشی و پرورشی در کنار این نهاد زیربنایی قرار گیرد. با برنامه ریزی وریل گذاری نهادها و سازمان های دیگر در زمینه اشتغال و تولید و همچنین ایجاد فرهنگ ارتباطی سالم از طرف نهادهای رسانه ای و ارتباطی، آموزش و پرورش بهتر خواهد توانست نسلی سالم و مطلع از فناوری های روز  تربیت و به جامعه ایرانی و اسلامی تحویل دهد، نحوه پذیرش دانشجو و کنکور سراسری  از زوایای مختلف قابل بررسی است. در کلان موضوع باید به این نکته توجه داشت که با چه روشی دانش‌آموزان را برای تصاحب کرسی‌های دانشگاه انتخاب کرد تا به دو نیاز علاقه‌مندی دانش‌آموزان و نیاز کشور پاسخ داد، آموزش و پرورش همیشه با برگزاری کنکور به شکل فعلی و به روش موجود که مانع جدی تحقق سند تحول بنیادین بوده و اجازه تحول‌آفرینی به آموزش و پرورش را نمی دهد، مخالف است؛ از این رو مسؤولان ذی ربط خود نیز به نظام پذیرش دانشجو نقدهایی دارند و فرآیند نظام پذیرش دانشجو را کارآمدنمی دانند، چرا که نسبت توزیع رشته‌های دانشگاهی متناسب با نیاز کشور و آمایش سرزمین نیست و مشکلاتی از این دست، از نابسامانی نظام پذیرش دانشجو در کشور نشأت گرفته است و نیازمند بازنگری در روش ها و همت و یاری همه مسئولان و نهادهاست اعم از مجلس و دولت و سایر نهادهاست تا آموزش و پرورش را در مسیر توسعه و پیشرفت کشور قرار دهد.

 

خواهشمنداست طبق قانون مطبوعات و رسانه ها نسبت به درج جوابیه این مرکز در همان صفحه و با همان قلم اقدام لازمصورت گیرد.


خصوصی سازی آموزش و پرورش بزرگترین خیانت است/مظلومیت سند تحول بنیادین

خبرگزاری فارس
عطف به مطلب مندرج در آن خبرگزاری به تاریخ ۲۰ آبان ۹۷ با عنوان «خصوصی سازی آموزش و پرورش بزرگترین خیانت است/مظلومیت سند تحول بنیادین» پاسخ اداره کل اموراداری و تشکیلات وزارت آموزش و پرورش را جهت تنویر افکار عمومی به استحضارمی رساند؛

 

– با پیگیری های مقام عالی وزارت اجرای سند تحول بنیادین در دستور کار مسئولین امر قرار دارد و در حال انجام است وهم اکنون در سطح ستاد با تشکیل کارگروه های تخصصی و تصویب شش زیر نظام سند تحول با جدیت پیگیری و رصدمی شود .

– با تصویب برنامه زیرنظام ها، اجرایی شدن راهکارهای سند تحول با دقت بیشتری همراه شده است، این برنامه‌ها‌ تا افق ۱۴۰۴ طراحی شده‌اند، بنابراین برنامه‌های اجرایی آن باید در طول برنامه‌ ششم و هفتم توسعه، به مرحله اجرا درآید و با توجه به این که نقشه‌ راه سند تحول نیز به موازات برنامه زیرنظام‌ها تهیه و تنظیم گردیده، لذا همزمان با اجرای برنامه زیر نظام‌ها، مسیر اجرایی شدن متوازن سند تحول هموار خواهد شد.

– در خصوص پاراگراف چهارم موضوع عدم استخدام وزارت آموزش و پرورش در ۵ سال اخیر همان¬گونه که استحضار دارند؛ از سال ۱۳۹۳  تاکنون با پی¬گیری های مستمر مقامات وزارت متبوع مجوز جذب تعداد ۶۶ (شصت و شش) هزار نفر دانشجوی متعهد خدمت و مجوز جذب تعداد ۳۶ (سی وشش) هزار  نفر  از طریق آزمون های استخدامی از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور اخذ و افراد قبول شده در آزمون های مربوط، عملاً به عنوان نیروی انسانی ، جذب آموزش و پرورش سراسرکشور گردیده اند.

      خواهشمنداست طبق قانون مطبوعات و رسانه ها نسبت به درج جوابیه این مرکز در همان صفحه و با همان قلم اقدام لازمصورت گیرد.


معلمان بازنشسته آموزش و پرورش استثنایی کشور بی پناه تر از همیشه

صدای معلم
عطف به مطلب مندرج در آن پایگاه به تاریخ ۱۹ آبان ۹۷ با عنوان «معلمان بازنشسته آموزش و پرورش استثنایی کشور بی پناهتر از همیشه» پاسخ سازمان آموزش و پرورش استثنایی متوسطه وزارت آموزش و پرورش موارد زیر را جهت تنویر افکار عمومی به استحضارمی رساند؛

طبق مصوبه شماره۴۳۲/۱۳/ط به تاریخ ۱۵ اسفند ۷۹ شورای عالی اداری و بخشنامه شماره ۹۹۰/۷۵۰ به تاریخ ۳ اردیبهشت ۸۱ وزارت آموزش و پرورش از تاریخ ۱۱ فروردین ۸۱ ادارات آموزش و پرورش استثنایی در ادارات کل آموزش و پرورش استان ها تجمیع و اموراداری و استخدامی، بازنشستگی و … کارکان و معلمان مدارس استثنایی همانند سایر مدارس عمومی (عادی) توسط ادارات کل آموزش و پرورش استان ها انجاممی گردد و این سازمان صرفاً نقش ستادی، سیاست گذاری و نظارت تخصصی را عهده دار می باشد.

براساس بند (۳) بخشنامه شماره ۹۹۰/۷۵۰ به تاریخ ۳۱ شهریور ۸۱ صدور احکام حقوقی و پرداخت حقوق و مزایای کارکنان آموزش و پرورش استثنایی توسط ادارات و مناطق آموزش و پرورش عادی انجام می گردد و کسور سنوات ارفاقی آنان نیز از طریق ادارات کل آموزش و پرورش استان ها و دفتر بودجه وزارت متبوع تأمین اعتبار و پرداخت می گردد.

باعنایت به موارد مذکور، موضوع پرداخت کسور موردنظر از طریق دفتر برنامه، بودجه و تأمین منابع وزارت متبوع و ادارات کل آموزش و پرورش استان ها قابل پی گیری می باشد.

در ارتباط با پرداخت به موقع کسور سنوات ارفاقی کارکنان موردنظر، این سازمان از سال ۹۳ تاکنون طی مکاتبات زیادی با وزارت متبوع و سازمان برنامه وبودجه کشور موضوع را پی گیری نموده است.

معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت متبوع نیز طی نامه شماره ۱۵۸۷۱۸/۷۶۰ به تاریخ ۶ ابان ۹۷ اعلام داشته اند که کسور سنوات ارفاقی کارکنان بازنشسته سال جاری تأمین اعتبارشده و به حساب ادارات کل آموزش و پرورش استان ها واریز خواهد شد.

    خواهشمنداست طبق قانون مطبوعات و رسانه ها نسبت به درج جوابیه این مرکز در همان صفحه و با همان قلم اقدام لازم صورت گیرد.


اطلاعیه سازمان سنجش آموزش کشور در باره تمدید مهلت ثبت نام درآزمون ورودی دوره دکتری نیمه متمرکز (Ph.D) سال ۱۳۹۷

 پیرو اطلاعیه مورخ ۹۷/۰۹/۰۳ بدینوسیله به اطلاع کلیه داوطلبان متقاضی ثبت‌نام در آزمون ورودی دوره دکتری نیمه متمرکز (Ph.D) سال ۱۳۹۸ می‌رساند، به منظور فراهم نمودن تسهیلات بیشتر برای آن دسته از داوطلبانی که تا این تاریخ (۹۷/۰۹/۱۲) برای ثبت‌نام اقدام ننموده‌اند، ترتیبی اتخاذ گردیده است که بتوانند تا روز پنجشنبه مورخ ۹۷/۰۹/۱۵ نسبت به ثبت‌نام و یا ویرایش اطلاعات خود اقدام نمایند.

لذا کلیه متقاضیان، ضرورت دارد که در مهلت در نظر گرفته شده و پس از مطالعه دقیق دفترچه راهنمای ثبت‌نام و اطلاعیه‌های فوق و فراهم نمودن مدارک و اطلاعات مورد نیاز، به پایگاه اطلاع رسانی این سازمان مراجعه و نسبت به ثبت‌نام در آزمون مذکور اقدام نمایند.

ضمناً آن دسته از داوطلبانی که قبلاً نسبت به ثبت نام اقدام نموده اند، می‌توانند در صورت تمایل تا تاریخ فوق، نسبت به مشاهده و ویرایش اطلاعات ثبت نامی خود اقدام نمایند.


طلاعیه سازمان سنجش آموزش کشور درباره شرایط وضوابط ، تاریخ و نحوه ثبت نام در آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۳۹۸ و بیست و چهارمین دوره المپیاد علمی- دانشجویی کشور

بدین وسیله به اطلاع کلیه متقاضیان شرکت در آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۳۹۸ در تمامی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی دولتی و غیر دولتی از جمله دانشگاه آزاد اسلامی و بیست و چهارمین المپیاد علمی- دانشجویی کشور می‌رساند با توجه به نکات ذیل و همچنین در نظر داشتن شرایط عمومی و اختصاصی مندرج در دفترچه راهنمای شرکت در آزمون، می‌توانند در آزمون مذکور ثبت‌نام و شرکت نمایند.

شرایط ثبت‌نام‌:

ثبت‌نام برای آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۳۹۸ از روز جمعه مورخ ۹۷/۰۹/۱۶ آغاز و در روز یکشنبه مورخ ۹۷/۰۹/۲۵ پایان می‌پذیرد. لازم به تاکید است که ثبت‌نام منحصراً به صورت اینترنتی و از طریق پایگاه اطلاع رسانی این سازمان به نشانی: www.sanjesh.org انجام خواهد پذیرفت.

علاقه‌مندان ضمن اطلاع از شرایط عمومی و اختصاصی، مقررات وظیفه عمومی، مقررات مربوط به ضوابط ثبت‌نام اتباع غیرایرانی و توضیحات مربوط به سهمیه رزمندگان و ایثارگران (مندرج در دفترچه راهنمای شرکت در آزمون که در پایگاه اطلاع رسانی این سازمان قرار دارد)، در صورتی که دارای شرایط مذکور باشند، می‌توانند حداکثر در دو رشته امتحانی (طبق ضوابط از رشته‌‌های امتحانی مندرج در دفترچه راهنمای ثبت‌نام) متقاضی ثبت‌نام شوند.

دفترچه راهنمای ثبت‌نام همزمان با شروع ثبت‌نام در پایگاه اطلاع‌رسانی این سازمان در دسترس خواهد بود.

مراحلی که داوطلب باید برای ثبت نام اقدام کند:

۱-مراجعه به پایگاه اطلاع رسانی این سازمان به نشانی فوق برای خرید کارت اعتباری ثبت‌نام (سریال ۱۲ رقمی) و دریافت دفترچه راهنمای ثبت‌نام (دفترچه شماره ۱).

۲- تهیه فایل عکس اسکن شده داوطلب بر اساس توضیحات مندرج در دفترچه راهنمای ثبت‌نام.

۳-آماده نمودن مدارک و اطلاعات مورد نیاز جهت ثبت‌نام.

۴- با توجه به اینکه پرداخت هزینه ثبت‌نام منحصراً بصورت اینترنتی انجام می‌گیرد، داوطلبان لازم است به وسیله کارت‌های عضو شبکه بانکی شتاب که پرداخت الکترونیکی آنها فعال است، با مراجعه به پایگاه اطلاع رسانی سازمان و پرداخت وجه ثبت‌نام شرکت در آزمون یک کدرشته امتحانی نسبت به ثبت‌نام اقدام نمایند. میزان هزینه ثبت‌نام در دفترچه راهنمای ثبت‌نام اعلام خواهد شد.

تبصره: با توجه به اینکه مقرر گردیده است که در مراحل مختلف فرآیند این آزمون، خدماتی از طریق پیام کوتاه به داوطلبان ارائه شود،داوطلبانی که تمایل به استفاده از خدمات پیام کوتاه دارند، با انتخاب گزینه مربوط و پرداخت هزینه استفاده از خدمات پیام کوتاه، می‌توانند از این خدمات استفاده نمایند. میزان هزینه استفاده از خدمات پیام کوتاه در دفترچه راهنمای ثبت‌نام اعلام خواهد شد.

۵- داوطلبانی که علاوه بر رشته‌ انتخابی‌ یا امتحانی‌ اصلی (رشته‌ اول‌) علاقه‌مند به‌ شرکت در رشته‌ امتحانی‌ دومهستند، ضرورت‌ دارد که‌ کدرشته‌ امتحانی دوم را نیز در بند مربوط در تقاضانامه درج ‌نمایند. این دسته از داوطلبان می‌بایست برای رشته امتحانی‌ دوم یک‌ کارت اعتباری دیگر، علاوه بر کارت اعتباری اول خریداری نمایند.

تذکر: داوطلبان متقاضی ثبت‌نام و شرکت در آزمون کدرشته‌های امتحانی (اصلی و شناور) که علاقه‌مند به شرکت در گزینش رشته‌های تحصیلی دانشگاه پیام‌نور و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی و غیرانتفاعی هستند، لازم است علاوه بر پرداخت هزینه ثبت‌نام، نسبت به پرداخت هزینه اعلام علاقه‌مندی به دوره‌های مذکور، اقدام نمایند. میزان هزینه اعلام علاقه‌مندی در دفترچه راهنمای ثبت‌نام اعلام خواهد شد.

دستورالعمل و نحوه تکمیل تقاضانامه ثبت نام اینترنتی:

به داوطلبان توصیه می‌شود که مطابق دستورالعمل مندرج در دفترچه راهنمای ثبت‌نام، ابتدا فرم پیش نویس تقاضانامه مندرج در دفترچه مذکور را تکمیل نموده و سپس براساس فرم پیش‌نویس با مراجعه به پایگاه اطلاع رسانی این سازمان، اطلاعات لازم را براساس بندهای برنامه ‌نرم‌افزاری ثبت‌نام وارد نمایند. ضمناً داوطلبان لازم است در درج اطلاعات ثبت‌نام دقت نمایند. بدیهی است در صورت مشاهده هرگونه مغایرت در موارد قید شده در تقاضانامه ثبت‌نام با مدارک داوطلب در صورت پذیرفته‌شدن در آزمون، قبولی وی (کان لم یکن) تلقی شده و از ادامه تحصیل داوطلب جلوگیری خواهد شد.

زمان توزیع کارت اینترنتی و محل آزمون:

براساس برنامه زمانی پیش‌بینی شده آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۳۹۸ در روزهای پنجشنبه و جمعه مورخ ۰۵ و ۹۸/۰۲/۰۶ برگزار خواهد شد و داوطلبان لازم است از روز دوشنبه مورخ ۹۸/۰۲/۰۲ لغایت روز چهارشنبه مورخ ۹۸/۰۲/۰۴با مراجعه به پایگاه اطلاع رسانی این سازمان نسبت به تهیه پرینت کارت شرکت در آزمون و برگ راهنمای شرکت در آزمون اقدام نمایند. محل آزمون داوطلبان براساس استان و شهرستان محل اقامت مندرج در بند ۳۶ تقاضانامه تعیین می‌گردد. لذا مقتضی است داوطلبان با مراجعه به جدول شماره ۲ دفترچه راهنمای ثبت نام و درج کد مربوط به استان و شهر محل اقامت در تقاضانامه ثبت‌نام اقدام نمایند.

برگزاری‌ المپیاد علمی‌- دانشجویی‌ کشور:

داوطلبان علاقه‌مند می‌توانند همزمان ‌با برگزاری‌ امتحانات‌ آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۳۹۸، در اولین ‌مرحله دوره بیست و چهارمین آزمون المپیاد علمی- دانشجویی‌ کشور بر اساس شرایط و ضوابط مندرج در دفترچه راهنمای ثبت‌نام در آزمون شرکت نمایند.

‌ نحوه انتخاب رشته و پذیرش: 

الف- کارنامه اعلام نتایج اولیه تمامی داوطلبان آزمون توسط این سازمان براساس برنامه زمانی مندرج در دفترچه راهنمای آزمون از طریق پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش آموزش کشور منتشر خواهد شد.ولذا تمامی داوطلبانی که مجاز به انتخاب رشته باشند می‌توانند براساس ضوابط وشرایط مندرج دردفترچه راهنمای انتخاب رشته که منتشرخواهد شد نسبت به انتخاب رشته خود اقدام نمایند

ب- سایر موارد:

سایر موارد در خصوص سنجش و پذیرش دانشجو در آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۳۹۸ در تمامی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی مطابق قانون سنجش و پذیرش دانشجوی در دوره‌های تحصیلات تکمیلی مصوب ۹۴/۱۲/۱۸ مجلس شورای اسلامی و مصوبات شورای سنجش و پذیرش تحصیلات تکمیلی خواهد بود.

توصیه‌های‌ مهم‌:

۱- داوطلبان برای اطلاع از مقررات وظیفه عمومی، شرایط و ضوابط استفاده از سهمیه ایثارگران و همچنین شرایط و ضوابط اتباع خارجی به دفترچه راهنمای شماره ۱ ‌مراجعه نمایند.

۲- به داوطلبان توصیه می‌شود در انتخاب کدرشته‌های امتحانی (اول و دوم) و همچنین شهرستان محل حوزه امتحانی خود دقت لازم را مبذول فرمایند. لذا پس از دریافت کد پیگیری ۱۶ رقمی در این خصوص به درخواست‌های داوطلبان مبنی بر اصلاح و یا جابجایی ترتیب اثر داده نخواهد شد.

۳- توصیه‌ می‌شود حتماَ داوطلبان پس از تکمیل تقاضانامه و دریافت کد پیگیری، یک نسخه پرینت از تقاضانامه تهیه، و مندرجات آن را کنترل و نزد خود نگهداری نمایند.

۴- با توجه به مشکلات بوجود آمده در آزمون های قبلی، در خصوص اشتباه در ارسال عکس داوطلبان، که این موضوع اکثراً برای داوطلبانی که ثبت نام آنان توسط دیگران انجام می شود رخ داده است، تاکید می‌گردد که علاوه بر کنترل اطلاعات ثبت‌نامی،حتماً نسبت به کنترل عکس ارسالی دقت نمایید تا اشتباهاً عکس داوطلب دیگری به جای عکس شما ارسال نگردد. بدیهی است که در صورت ارسال عکس اشتباهی از طرف متقاضی، فرد به عنوان متخلف تلقی و مطابق مقررات با وی رفتار خواهد شد.

۵- هرگونه‌ تغییری‌ از طریق‌ نشریه پیک‌ سنجش‌ (هفته‌نامه خبری‌ و اطلاع‌رسانی‌ سازمان ‌سنجش‌)، پایگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش و در صورت لزوم ‌از طریق رسانه‌های گروهی ‌اعلام ‌خواهد شد.

۶-در صورت‌ لزوم‌، داوطلبان می‌توانند با شماره تلفن‌ گویای: ۴۲۱۶۳-۰۲۱ با روابط عمومی ‌سازمان‌ سنجش‌ آموزش‌ کشور تماس‌ حاصل‌ کرده یا از طریق سیستم پاسخگویی اینترنتی (غیرحضوری) سازمان اقدام نمایند.

 


اطلاعیـه‌ سازمان ‌سنجش ‌آموزش ‌کشور درباره اعلام برنامه زمانی انجام مراحل مصاحبه اختصاصی و سایر مراحل گزینش معرفی‌‌شدگان‌ چند برابرظرفیت رشته‌‌های‌ مختلف‌ تحصیلـی دارای شرایط خاص پردیس‌های دانشگاه فرهنگیان در مرحله تکمیل ظرفیت آزمون سراسری سال ۹۷ و همچنین اعلام زمان مصاحبه تخصصی و بررسی صلاحیت عمومی از معرفی‌شدگان رشته‌ نیمه‌متمرکز آموزش تربیت‌بدنی پردیس‌های دانشگاه فرهنگیان درآزمون‌ مذکور

 پیرو اطلاعیه‌ مورخ ۹۷/۰۸/۲۰، بدین‌‌وسیله‌ نظر متقاضیان مرحله تکمیل ظرفیت رشته‌‌های‌ مختلف‌ تحصیلـی دارای شرایط خاص پردیسهای دانشگاه فرهنگیان و همچنین معرفی شدگان رشته‌ نیمه‌متمرکز آموزش تربیت بدنی پردیس‌های دانشگاههای فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجائی که در آزمون عملی رشته ذیربط شرکت نموده اند، برای انجام مراحل مصاحبه و گزینش در آزمون‌ سراسری‌ سال‌ ۱۳۹۷ را ‌به‌ نکات زیر معطوف‌ می‌دارد:

الف) براساس‌ ضوابط مربوط به‌ گزینش‌ رشته‌‌های‌ تحصیلی دارای شرایط خاص، افراد واجد شرایط در هر یک‌ از کدرشته‌های‌ شرایط خاص تا چند برابر ظرفیت‌ در هر کد رشته‌ با توجه‌ به‌ نمره‌ کل‌ از بین‌ کلیه داوطلبانی‌ که‌ کدرشته‌ یا رشته‌های‌ مربوط را در مرحله تکمیل ظرفیت انتخاب ‌نموده‌اند، مشخص و در روز چهارشنبه مورخ ۹۷/۰۹/۰۷ از طریق سایت این سازمان اعلام خواهد شد.

ب) پذیرفته‌شدگان رشته‌های متمرکز آزمون سراسری سال ۹۷ چنانچه در ردیف ‌معرفی‌شدگان ‌چند برابر ظرفیت هر یک ‌از رشته‌‌های‌ فرهنگیان در مرحله تکمیل ظرفیت قرار بگیرند، در صورتی که برای‌ انجام‌ مراحل‌ مختلف‌ مصاحبه، معاینه و یا آزمون عملی رشته‌ و یا رشته‌‌های‌ اعلام شده‌، مراجعه ‌نموده و به عنوان پذیرفته‌شده ‌نهایی‌ هر یک از رشته‌های تحصیلی‌ دارای شرایط خاص اعلام‌ قبولی شوند، مطابق ضوابط قبولی‌ قبلی آنان‌ در رشته‌ متمرکز لغو شده و می‌بایست در رشته قبولی جدید ثبت‌نام و ادامه تحصیل نمایند، بدیهی است  امکان بازگشت و ادامه تحصیل این دسته از پذیرفته‌شدگان در رشته قبولی متمرکز قبلی میسر نمی‌باشد. لذا داوطلبان گرامی لازم است در این خصوص دقت و توجه لازم بعمل آورند.

ج) داوطلبانی که نسبت به انتخاب یک یا چند کدرشته محل در مرحله تکمیل ظرفیت اقدام نموده ولی در این مرحله نسبت به معرفی آنان اقدام نگردیده، این دسته از داوطلبان یا ضوابط مربوط به پذیرش در این رشته ها را دارا نمی باشند و یا در مقایسه با سایر معرفی شدگان فاقد حداقل نمره علمی لازم برای معرفی در این مرحله هستند.

د) اسامی پذیرفته‌شدگان نهائی رشته‌های مختلف تحصیلی متمرکز و نیمه متمرکز پردیسهای دانشگاه فرهنگیان پس از انجام مراحل مصاحبه، معاینه و سایر مراحل گزینش علمی نهایی در دهه دوم دی ماه سال جاری از طریق پایگاه اطلاع‌رسانی این سازمان به اطلاع داوطلبان خواهد رسید.

** انجام مصاحبه و بررسی صلاحیت‌های عمومی معرفی‌شدگان چندبرابر ظرفیت رشته‌های تحصیلی پردیسهای دانشگاه فرهنگیان در دو بخش مجزا به شرح ذیل خواهد بود. (معرفی شدگان دقت نمایند که در هر یک از مراحل مورد نظر، شرکت نمایند):

الف) نحوه تکمیل و ارسال فرم مشخصات بررسی صلاحیت‌های عمومی گزینش :

توجه آن دسته از داوطلبانی که اسامی آنان در ردیف معرفی‌شدگان چندبرابرظرفیت هر یک از رشته‌های تحصیلی پردیس های دانشگاه فرهنگیان در مرحله تکمیل ظرفیت و همچنین معرفی‌شدگان رشته نیمه‌متمرکز که در آزمون عملی رشته ذیربط شرکت نموده‌اند، به رعایت دقیق موارد ذیل معطوف می‌دارد: 

۱- پس از تهیه نسخه پرینت فرم اطلاعات فردی (فرم شماره ۱) مندرج در ذیل همین اطلاعیه، نسبت به تکمیل دقیق آن و الصاق یک قطعه عکس اقدام و به همراه تصویر صفحات شناسنامه و کارت ملی حداکثر ظرف مدت ۴۸ ساعت از تاریخ اعلام اسامی در سایت، به وسیله پست پیشتاز به هسته گزینش آموزش و پرورش استان محل اقامت خود (جدول شماره ۲ – نشانی و شماره تلفن هسته‌ها) پیوست اطلاعیه ارسال و یا به صورت حضوری ارایه نمایند.

۲- لازم است در تکمیل فرم مشخصات دقت کافی معمول گردد. بدیهی است مسئولیت هرگونه نقص و نارسایی در تکمیل فرم به عهده داوطلب خواهد بود.

۳- تکمیل نکردن فرم اطلاعات و یا ارسال نکردن به موقع آن به هسته گزینش آموزش و پرورش استان محل اقامت، به منزله انصراف از تحصیل در دانشگاه های مذکور بوده و برابر مقررات تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد.

تذکر مهم: معرفی‌شدگان دقت نمایند که موظفند علاوه برحضور در مصاحبه اختصاصی براساس استان بومی، طبق بخش «نحوه تکمیل و ارسال فرم مشخصات بررسی صلاحیت های عمومی گزینش» حداکثر ظرف مدت ۴۸ ساعت از زمان انتشار فهرست اسامی معرفی شدگان، جهت طی مراحل بررسی صلاحیت‌های عمومی گزینش به هسته گزینش آموزش و پرورش استان محل اقامت خود (نشانی مندرج در جدول پیوست) با در دست فرم شماره (۱) و سایر مدارک مربوط مراجعه نمایند.

۴- حضور نیافتن در مهلت مقرر برای انجام مصاحبه و سایر مراحل گزینش آن به هر دلیل، به منزله انصراف از تحصیل در رشته‌های مورد نیاز آموزش و پرورش در دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهیدرجائی تلقی می‌گردد و مسئولیت آن صرفاً به عهده داوطلب خواهد بود.

ب) اقـدامات لازم برای انجام فرایند گزینش و مصاحبه اختصاصی:

مصاحبه جزئی از شرایط قانونی در مراحل آزمون سراسری  برای پذیرش دانشجو معلم در دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهیدرجایی می باشد. انجام مصاحبه تخصصی  صرفاً درمهلت مقرر مندرج در این اطلاعیه  امکان پذیرمی‌باشد. انجام مصاحبه مجدد و یا تمدید مهلت اعلام شده، تحت هر شرایطی به هیچ عنوان امکان پذیر نخواهد بود. پذیرش دانشجو در مرحله تکمیل ظرفیت و رشته های نیمه متمرکز آزمون سراسری سال ۱۳۹۷، منحصراً برای پردیس‌های دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی صرفاً براساس شرایط و ضوابط مندرج در صفحات ۲ و ۳ «بخش پیوست‌ها» دفترچه راهنمای انتخاب رشته آزمون سراسری سال ۱۳۹۷  و اطلاعیه  مورخ ۹۷/۰۸/۲۰ سازمان سنجش آموزش کشورخواهد بود.

۱- جدول شماره (۱) نام، نشانی و شماره تلفن مراکز مجری مصاحبه اختصاصی از معرفی‌شدگان چندبرابر ظرفیت رشته‌های نیمه متمرکز و مرحله تکمیل ظرفیت آزمون سراسری سال ۱۳۹۷ در رشته‌های تحصیلی دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران می باشد که داوطلبان ضرورت دارد برای شرکت در مصاحبه تخصصی در زمان مقرر در مراکز مجری حضور یابند.

تذکر: معرفی شدگان دقت نمایند چنانچه تغییری در مراکز مجری مصاحبه ایجاد گردد متعاقبا از طریق اداره کل آموزش و پرورش استان بومی داوطلب اعلام خواهد شد.

۲- از معرفی‌شدگانی مصاحبه اختصاصی به عمل خواهد آمد که دارای شرایط و ضوابط اختصاصی مندرج در صفحه ۲ و ۳ بخش پیوست دفترچه راهنمای انتخاب رشته آزمون سراسری سال ۱۳۹۷ و اطلاعیه های اصلاحی بعدی سازمان سنجش آموزش کشور (کسب نمره علمی کل ۶۵۰۰ و بالاتر در زیرگروه مربوط برای مجاز شدن در انتخاب رشته، داشتن حداقل معدل کل ۱۵ در دوره متوسطه ی دوم (معدل سه پایه  اول، دوم و سوم)، بومی بودن در کد رشته محل انتخابی، برخورداری از سلامت کامل تن و روان و شرایط مناسب جسمانی برای حسن انجام وظیفه معلمی، داشتن حداکثر سن ۲۲ سال تمام در بدو ورود به دانشگاه «متولدین ۷۵/۰۷/۰۱ به بعد») باشند در غیر اینصورت انجام مصاحبه علمی –تخصصی، منتفی خواهد بود.

تبصره: حداقل معدل و حداکثر سن تحت هر شرایطی تغییر نخواهد کرد. 

۳- ویژگی های جسمانی معرفی شدگان چندبرابر باید توسط پزشک معتمد واجد شرایط آموزش و پرورش، صرفاً در مهلت مقرر در زمان انجام مصاحبه مورد تایید قرارگیرد. در غیر این صورت انجام مصاحبه امکان پذیر نخواهد بود.

۴- موفقیت در مصاحبه اختصاصی و بررسی و تایید صلاحیت‌های عمومی به منزله قبولی فرد تلقی نمی‌گردد، بلکه کلیه داوطلبان باید واجد شرایط مصاحبه تخصصی و بررسی و تایید صلاحیت‌های عمومی بوده و همچنین در گزینش نهایی که براساس ضوابط سازمان سنجش آموزش کشور انجام می گردد، دارای بالاترین نمره علمی نهایی در مقایسه با سایر داوطلبان نیز باشند.

تبصره): داوطلبان معرفی شده در صورت عدم تمایل به تحصیل در کد رشته محل انتخابی دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهیدرجایی می‌توانند در زمان انجام مصاحبه با ارائه درخواست کتبی نسبت به انصراف از تحصیل در دانشگاه‌های مزبور اقدام نمایند و یا در مراحل مصاحبه تخصصی و بررسی صلاحیت های عمومی شرکت ننمایند.

۵- تغییر رشته و گرایش، تغییر اولویت، تغییر دوره تحصیلی، انتقال و جابجایی در بین دانشگاه‌ها و بلعکس در بدو  ورود و یا در طول تحصیل تحت هیچ شرایطی امکان‌پذیر نخواهد بود. 

۶- تغییر سهمیه استان محل خدمت قبل از شروع به کار و ایفای تعهد، تحت هر شرایط اعم از تأهل، تجرد، بُعد مسافت، تکفل، سرپرستی خانواده، فوت والدین، بیماری و غیره … ممنوع می‌باشد.

۷- محل تحصیل پذیرفته‌شدگان پس از ثبت‌نام قطعی، توسط پردیس‌ها در واحدهای تابعه (سطح استان) طبق جدول شماره (۱) صفحه ۳ بخش پیوست دفترچه راهنمای انتخاب رشته آزمون سراسری سال ۱۳۹۷ تعیین خواهد شد.

تبصره ۱ : در کلاس‌هایی که به حدنصاب لازم (حداقل ۲۰ نفر) برای تشکیل در پردیس محل قبولی نرسد دانشگاه فرهنگیان به تشخیص خود نسبت به جابجایی پذیرفته‌شدگان در سطح پردیس‌های کشور اقدام خواهد نمود. پذیرفته¬شدگان هیچگونه اعتراضی را نخواهند داشت در غیر این صورت قبولی آنان “کان لم یکن” تلقی خواهد شد.

تبصره ۲ : انتقال و جابجایی در بین پردیس‌های دانشگاه فرهنگیان ممنوع می‌باشد.

۸- در پردیس های دانشگاه فرهنگیان برای رشته تحصیلی راهنمایی و مشاوره صرفاً گرایش فعالیتهای پرورشی، اجرا خواهد شد و فارغ التحصیلان به عنوان مربی امور تربیتی بکارگیری خواهند شد.

۹- پذیرفته شدگان متمرکز آزمون سراسری سال ۱۳۹۷ در هر یک از کدرشته های تحصیلی بورسیه و یا شرایط خاص که به دستگاه های اجرایی تعهد خدمت دارند و همچنین پذیرفته شدگان رشته های تحصیلی دانشگاه های فرهنگیان و تربیت دبیر شهیدرجایی که متعهد خدمت به وزارت آموزش و پرورش هستند، مجاز به ثبت نام و شرکت در گزینش رشته های تحصیلی مرحله تکمیل ظرفیت نبوده اند، بنابراین در صورت معرفی به آموزش و پرورش از مراحل مصاحبه اختصاصی و بررسی صلاحیت های عمومی حذف خواهند شد.

۱۰- جهت شرکت در مصاحبه ، به همراه داشتن اصل و تصویر مدارک (کارت ملی، شناسنامه، دفترچه درمانی، درصورت وجود، دیپلم و یا گواهی تأیید شده که معدل کل درآن قید شده است) و یک قطعه عکس ۴ ×۳  که درسال جاری گرفته شده باشد (ترجیحاً عکسی که موقع ثبت‌نام در آزمون از طریق پست الکترونیکی به سازمان سنجش آموزش کشور ارسال شده است) الزامی است.

۱۱- زمان مصاحبه اختصاصی معرفی شدگان: روز شنبه مورخ  ۱۷/ ۹/ ۱۳۹۷ لغایت روز سه شنبه مورخ  ۲۷/ ۹/۱۳۹۷  ( صبح از ساعت ۸ تا ۱۳ و بعد از ظهر۱۴ تا  ۱۸) است.

تذکر: زمان دقیق انجام مصاحبه معرفی‌شدگان توسط پردیس مجری مصاحبه تعیین خواهد شد و معرفی‌شدگان لازم است قبل از تاریخ  ۹۷/۰۹/۱۷ از طریق سایت اینترنتی و تلفن پردیس مجری مصاحبه و یا با مراجعه حضوری از روز و زمان دقیق زمان مصاحبه خود مطلع شوند.

۱۲- براساس جدول تعرفه‌های آزمون سراسری، موضوع مصوبه هئیت محترم وزیران در جلسه مورخ ۹۶/۰۹/۱۹ به شماره ابلاغی ۱۱۸۰۱۵/ت ۵۴۷۵۴ هـ مورخ ۹۶/۰۹/۲۵، هریک از داوطلبان معرفی شده برای هزینه انجام فرایند مصاحبه ، بارعایت موارد فوق، مبلغ ۲۷۰٫۰۰۰ (دویست و هفتاد هزار) ریال به حسابی که در زمان مصاحبه تخصصی اعلام می‌گردد واریز نموده و اصل فیش واریزی را به مرکز مجری مصاحبه تخصصی تحویل نمایند.

توجه:  از داوطلبانی که فاقد شرایط اختصاصی آموزش و پرورش بوده و بدون توجه به ضوابط اعلام شده اقدام به انتخاب رشته نموده‌اند مصاحبه اختصاصی و بررسی صلاحیت های عمومی به عمل نخواهد آمد بنابراین این گونه داوطلبان از واریز مبلغ مزبور خودداری نمایند بدیهی است مبلغ واریزی برگشت داده نمی شود.

۱۳- چنانچه فردی با ارائه اطلاعات نادرست پذیرفته شود و یا متعاقب آن مشخص گردد که شرایط لازم را نداشته است در هر مرحله از ثبت نام ، تحصیل و یا استخدام آزمایشی و قطعی ، قبولی وی لغو می گردد و حسب مورد مکلف به پرداخت خسارت های ناشی از آن خواهد بود.

تذکرات خیلی مهم: 

۱- داوطلبی که در شهریورماه سال جاری برای رشته‌های متمرکز دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیرشهیدرجایی معرفی شده لیکن به دلیل نداشتن شرط” معدل، سن و معاینات پزشکی” مطابق مفاد شرایط و ضوابط مندرج در صفحه ۲و۳ بخش پیوست دفترچه راهنمای انتخاب رشته های تحصیلی آزمون سراسری سال ۱۳۹۷، از سوی آموزش و پرورش مورد تأیید قرار نگرفته‌اند. چنانچه در ردیف معرفی‌شدگان رشته‌های نیمه‌متمرکز و یا تکمیل ظرفیت، قرار گیرند از مراجعه برای انجام فرایند مصاحبه به دلیل غیر واجدشرایط بودن، خودداری نمایند. 

تبصره: چنانچه داوطلبی در این مرحله به آموزش و پرورش معرفی شده باشد که ویژگی جسمانی داوطلب، نسبت به مراحل قبل آزمون تغییر کرده است موضوع مجددا توسط مرکز مجری مصاحبه صرفاَ برای رشته¬های نیمه متمرکز و یا تکمیل ظرفیت (حسب معرفی داوطلب از سوی سازمان سنجش) مورد بررسی خواهد گرفت.

۲- داوطلبی که در شهریورماه سال جاری برای رشته‌های متمرکز دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیرشهیدرجایی معرفی شده و صلاحیت عمومی و تخصصی آنان مورد تأیید آموزش وپرورش قرارگرفته است می‌بایست نسبت به تکمیل فرم پذیرش در مرکز مجری مصاحبه و هسته گزینش استان اقدام نمایند. عدم مراجعه به هریک از مراکز مزبور (هسته گزینش و پردیس مجری مصاحبه)، به منزله انصراف از رشته‌های نیمه‌متمرکز و یا تکمیل ظرفیت، تلقی خواهد شد.

۳- مسئولیت رعایت مقررات وظیفه عمومی مندرج در صفحه ۳۶ دفترچه راهنمای ثبت نام و شرکت در آزمون سراسری سال ۱۳۹۷ به عهده داوطلبان ذکور می باشد، چنانچه سازمان وظیفه عمومی به هر دلیلی با معافیت تحصیلی آنان موافقت ننماید، قبولی داوطلب لغو خواهد شد. بنابراین بمنظور صیانت از حقوق سایر داوطلبان آزمون، توصیه می شود قبل از طی مراحل مصاحبه اختصاصی، از وضعیت نظام وظیفه عمومی خود مبنی بر صدور معافیت تحصیلی اطمینان حاصل نمایند.

۴- به موجب ضوابط و مقررات مربوط به رشته های نیمه متمرکز و با توجه به نیاز مبرم آموزش و پرورش به این رشته ها، چنانچه داوطلبانی بصورت همزمان در رشته های متمرکز، نیمه متمرکز و یا تکمیل ظرفیت پذیرفته نهایی شوند. ملزم به ثبت نام و تحصیل در رشته نیمه متمرکز بوده و قبولی متمرکز و تکمیل ظرفیت آنان “کان لم یکن” تلقی خواهد شد. 

۵- به موجب کارنامه نهایی که از سوی سازمان سنجش برای رشته های متمرکز شهریور ماه سال جاری صادر شده و در کارنامه نهایی داوطلبان برای برخی از کدرشته محل های انتخابی، کد (۵) به مفهوم عدم تایید صلاحیت های عمومی درج شده است، چنانچه اینگونه داوطلبان نسبت به گزینش خود درخواست رسیدگی مجدد نموده باشند و متعاقب آن در رشته-های مرحله تکمیل ظرفیت شرکت نمایند، در صورت اعلام قبولی همزمان برای دو رشته، ملاک برای تحصیل رشته های متمرکز خواهد بود. بنابراین رشته تکمیل ظرفیت آنان حذف خواهد شد.

نکته مهم برای داوطلبان معرفی‌شده رشته‌ نیمه متمرکز آموزش تربیت‌بدنی پردیس‌های دانشگاه فرهنگیان در آزمون سراسری سال ۱۳۹۷: 

معرفی‌شدگان چند برابر ظرفیت رشته‌ آموزش تربیت‌بدنی پردیس‌های دانشگاه فرهنگیان در آزمون‌ سراسری‌ سال‌ ۱۳۹۷ در صورتی که در آزمون عملی مورخ ۹۷/۰۹/۰۱ و ۹۷/۰۹/۰۲ شرکت نموده‌اند، می‌بایست طبق توضیحات مندرج در این اطلاعیه و براساس برنامه زمانی مربوط برای انجام مراحل مصاحبه، معاینه و سایر مراحل گزینش به محل‌های تعیین شده مراجعه نمایند. بدیهی است آن دسته از معرفی‌شدگانی که در آزمون عملی شرکت ننموده‌اند حتی در صورت تایید مراحل مصاحبه، معاینه و سایر مراحل گزینش از سوی آموزش و پرورش نیز از گزینش نهایی حذف خواهند شد.

در پایان داوطلبان گرامی می‌توانند سوالات خود را حداکثر تا تاریخ ۹۷/۰۹/۲۰ از طریق سیستم پاسخگویی اینترنتی مندرج در سایت این سازمان به نشانی www.sanjesh.org مطرح نموده و یا با  شماره‌ تلفن  ۴۲۱۶۳ (پیش شماره ۰۲۱) تماس حاصل نمایند.

 جدول شماره ۱ – آدرس مراکز مصاحبه نیمه متمرکز و تکمیل ظرفیت۹۷ فرمت PDF

جدول شماره ۲- نشانی و شماره تلفن هسته ها ی گزینش تکمیل ظرفیت سراسری ۹۷ فرمت PDF

  فرم مشخصات فردی داوطلبان آزمون سراسری ۹۷ فرمت PDF

 


جدول برنامه زمانی آزمونهای سال ۱۳۹۸ سازمان سنجش آموزش کشور

جدول ثبت نام و برگزاری آزمونهای سراسری سال ۱۳۹۸

آزمون تاریخ ثبت نام تاریخ برگزاری
دکتری تخصصی (Ph.D) سال ۹۸ سه‌شنبه ۹۷/۰۹/۰۶ تا دوشنبه ۹۷/۰۹/۱۲ جمعه ۹۷/۱۲/۰۳
کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۹۸ جمعه ۹۷/۰۹/۱۶ تا یکشنبه ۹۷/۰۹/۲۵ پنجشنبه ۹۸/۰۲/۰۵ و

جمعه ۹۸/۰۲/۰۶

سراسری سال ۹۸ چهارشنبه ۹۷/۱۱/۲۴ تا پنج‌شنبه ۹۷/۱۲/۰۲ پنجشنبه ۹۸/۰۴/۱۳ و

جمعه ۹۸/۰۴/۱۴


اطلاعیه سازمان سنجش آموزش کشور در باره تاریخ برگزاری و نحوه نام نویسی در چهارمین آزمون سنجش استاندارد مهارت‌های زبان فارسی (سامفا) سال ۱۳۹۷

 بدینوسیله به اطلاع می­رساند نام‌نویسی برای شرکت در چهارمین دوره آزمون سنجش استاندارد مهارت‌های زبان فارسی (سامفا) از روز دوشنبه مورخ ۹۷/۰۹/۰۵ آغاز و در روز یکشنبه مورخ ۹۷/۰۹/۲۵ پایان می‌پذیرد. لازم به تاکید است که نام‌نویسی منحصراً به صورت اینترنتی و از طریق پایگاه اطلاع‌رسانی این سازمان به نشانی: www.sanjesh.org انجام خواهد پذیرفت.

با توجه به اینکه پرداخت هزینه نام‌نویسی به صورت اینترنتی انجام می‌شود، داوطلبان لازم است با استفاده از کارتهای بانکی عضو شبکه شتاب که پرداخت الکترونیکی آن‌ها فعال است، با مراجعه به پایگاه اطلاع رسانی مذکور و پرداخت مبلغ ۶۰۰٫۰۰۰ (ششصد هزار) ریال به عنوان وجه نام‌نویسی برای هر آزمون (عمومی یا آکادمیک) اقدام و سپس نسبت به دریافت اطلاعات کارت اعتباری (شماره سریال ۱۲ رقمی) اقدام نمایند.

چنانچه داوطلبی متقاضی نام‌نویسی در هر ۲ آزمون (عمومی و آکادمیک) ‌باشد، لازم است مبلغ ۶۰۰٫۰۰۰ (ششصد هزار) ریال دیگر نیز از همین طریق پرداخت و اطلاعات کارت اعتباری را دریافت دارد.

آزمون سنجش استاندارد مهارتهای زبان فارسی (سامفا) در ۲ روز و در ۲ سطح عمومی و آکادمیک، شامل بخشهای شنیداری، خوانداری، نوشتاری و گفتاری بوده که مهارت داوطلبان در این بخشها سنجیده خواهد شد.

لارم به توضیح است آزمون مذکور در صبح و بعداز ظهر روزهای پنجشنبه مورخ ۹۷/۱۰/۲۷ و جمعه مورخ ۹۷/۱۰/۲۸ همزمان با حوزه های داخل کشور در حوزه های امتحانی خارج کشور نیز به شرح ذیل برگزار خواهد شد.

نام کشور حوزه امتحانی خارج کشور
عراق اربیل
عراق نجف
لبنان بیروت
بنگلادش داکا
گرجستان تفلیس
ترکیه آنکارا

 

ضمناً پنجمین آزمون سنجش استاندارد مهارتهای زبان فارسی (سامفا) در خرداد ماه ۹۸ برگزار می­گردد که اطلاعات تکمیلی متعاقباً اطلاع رسانی خواهد شد.


امین آصفی: استفاده اشتباه از واژه «مافیا» در مافیای کنکور

کتاب های آموزشی و آموزشگاه های علمی هیچ گونه هزینه ای بر سیستم دولتی مخصوصا وزارت آموزش و پرورش تحمیل نکرده، بلکه بازوی کمکی و مالی آن نیز هستند و خلأ های سیستم آموزش دولتی را پوشش می دهند و مانع بروز آثار منفی و خسارت های مادی و معنوی خواهند شد.

 

استفاده اشتباه از واژه «مافیا» در مافیای کنکور

به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم ، با مراجعه به فرهنگ های لغت، “مافیا “به معنی باند خلافکاران و تبهکاران و تروریست های مخفی آمده است. آیا ناشران آموزشی و دست اندرکاران کنکور تبهکار هستند؟! آیا افرادی که در تدارک کتاب و آموزش و فرهنگ هستند، تروریست محسوب می‌شوند؟

آیا کاری خلاف، غیر اخلاقی و  غیر قانونی  انجام می دهند؟هیچ کدام از اهالی آموزش و کنکور فعالیتی را مخفی و زیرزمینی انجام نمی دهند، بلکه مجوز نشر و کتاب را از وزارت ارشاد می گیرند، مجوز آموزشگاه های کنکور از وزارت آموزش و پرورش صادر می شود ، مجوز آزمون های آزمایشی را وزارت آموزش و پرورش یا سازمان سنجش می دهد، کتاب های خود را در کتابفروشی ها و مدارس عرضه می کنند، تبلیغات خود را در صدا و سیمای جمهوری اسلامی انجام می دهند و …

همان طور که می بینید هیچ کاری بدون مجوز از دستگاه های دولتی متولی، انجام نشده و مخفیانه و دور از چشم و آگاهی انزار عمومی نیست…

کتاب ها و آموزشگاه های کنکور یاور  دانش آموزان، مکمل کتاب های درسی و قشر دلسوز و فرهیخته معلمان هستند و آن ها را  برای کسب نمرات و نتایج مطلوب در امتحانات و کنکور هدایت می کنند.

کتاب های آموزشی و آموزشگاه های علمی هیچ گونه هزینه ای بر سیستم دولتی مخصوصا وزارت آموزش و پرورش تحمیل نکرده، بلکه بازوی کمکی و مالی آن نیز هستند و خلأ های سیستم آموزش دولتی را پوشش می دهند و مانع بروز آثار منفی و خسارت های مادی و معنوی خواهند شد.

در کشورهای پیشرفته به جای تولید کتاب های درسی توسط وزارت متولی آموزش آن کشور ، از کتاب های ناشران آموزشی برای تدریس در مدارس استفاده می شود. که نشان از اعتماد به ناشران و معلمان، قبول کمی و کیفی محصولات آنان، خصوصی سازی علمی و …

کتاب های آموزشی، هیچ گاه کتاب های درسی را نفی نمی کنند، بلکه آن را تایید، تکمیل و تفسیر نیز می کنند.

دانش آموزانی که به دنبال نتایج مطلوبی در کنکور هستند قاعدتا به حجم کم کتب درسی، ساعات محدود آموزشی و فضای پر ازدحام مدارس نمی توانند اکتفا کنند و باید با متمرکز شدن بر فعالیت های بیش تر، تمرینات مستمر و مطالعه مطالب مازاد، قدم هایی بزرگ تر برداشته و زمانی بیش تر بگذارند تا به منابع کامل تری دسترسی داشته باشند…

کار و تمرین بیشتر فقط برای درس نیست و هر کس در هر زمینه ای بخواهد پیروز شود می بایست بیش از حالت عادی و با پشتکار، برنامه ریزی و مطالعه بیشتر فعالیت کند.

برای مثال می توانیم فعالیت های یک ورزشکار را بررسی کنیم که با تمرین های مداوم و آموزش مربی، به تنهایی شانس موفقیت ندارد، لذا برای این که خود را در معرض آزمون قرار داده و با محیط کارزار ورزشی آشنا شود، مسابقاتی دوستانه و تدارکاتی برگزار می شود تا برای رسیدن به هدف، آمادگی کامل را کسب کند، درست همانند آن، کنکورهای آزمایشی…

لازم به ذکر است آمار میلیونی اشتغال زایی  مستقیم در بخش کارکنان خود و شعبات شان و غیرمستقیم مانند چاپخانه ها، صحافان، لیتوگرافان و کتابفروشان و … این موسسات است؛ همچنین گردش مالی، چرخش پولی و پویایی و کشف منابع انسانی که می تواند در کمک به اقتصاد پویا و ملی تاثیر به سزایی داشته باشد.

تخریب و تهدید ناشران آموزشی و برگزار کنندگان آزمون های آزمایشی و آموزشگاه های درسی جدای از تاثیر منفی بر شان، شخصیت  و شغل فرهنگی ایشان، دور از شان مسئولین و همکاران آموزشی و فرهنگی کشور است و این گونه ادبیات با اهالی آموزش و فرهنگ که تمام سرمایه و زندگی خود را وقف این امر نموده اند شایسته نیست.

در آخر پیشنهاد می شود که با ایجاد یک کارگروه اجتماعی و انجام تحقیقات میدانی در میان خانواده ها، دانش آموزان در حال ورود  به  دانشگاه، دانشجویان  در حال تحصیل در دانشگاه ها و اساتید با تجربه سیستم آموزش عالی و آموزش و پرورش کشور به نتیجه ای علمی در جهت اثبات تاثیر مطلوب فعالیت های گروه های آموزشی فرهیخته کشور که در راستای ایجاد یک فضای امن آموزشی برای تشویق دانش آموزان برای ورود به دانشگاه فراهم می کنند، دست یافت.

یادداشت:امین آصفی


اگر دنبال راه‌اندازی کسب و کارهای کوچک فرهنگی و هنری هستید….

اگر دنبال راه‌اندازی کسب و کارهای
کوچک فرهنگی و هنری هستید، این چند سطر را بخوانید و آن را با دیگرانی که توان راه‌اندازی کسب و کار فرهنگی و هنری دارند و گیر مالی دارند، نیز به اشتراک بگذارید. تسهیلات خوبی تعریف شده است تا کمک کند نسل جوان و خلاق کسب و کار فرهنگی و هنری راه بیاندازید.

بر اساس شیوه‌نامه‌ای که وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ابلاغ کرده است، دو راه برای حمایت وجود دارد: یکی تبدیل بناهای میراثی و اوقافی و هر بنای موجودی که قابلیت دارد، به فضاهای فرهنگی و هنری است و دیگری راه‌اندازی گذر فرهنگ و هنر در شهرتان که باید شهرداری و اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی اقدام کنند.

بر اساس این شیوه‌نامه کسانی که بخواهند با تبدیل فضاهای موجود شهری چه فضاهای میراثی، چه فضاهای اوقافی و چه فضاهای دیگری که این قابلیت را دارند، به فضاهای فرهنگی و هنری، کسب و کار فرهنگی و هنری راه‌اندازی کنند، می توانند بر اساس فرم‌های طراحی شده، طرح توجیهی خود را نوشته و به ادارات فرهنگ و ارشاد اسلامی در شهرستان‌ها ارایه کنند تا به شورای حمایت فرستاده شود.

کتاب‌فروشی، گالری، سالن‌های کوچک نمایش فیلم، تماشاخانه‌های خصوصی، پلاتوهای تئاتر، کارگاه‌های فرهنگی و هنری، فروشگاه‌های لوازم هنری، آموزشگاه‌های فرهنگی و هنری، کارگاه و فروشگاه طراحی مدو لباس ایرانی، موزه‌های خصوصی مربوط به فرهنگ و هنر، کافه موزه‌های فرهنگی و هنری، فعالیت‌های نوپای فرهنگی و هنری و …. از جمله کسب و کارهای مورد حمایت است.

اگر هم در شهرتان گذر فرهنگ و هنر راه افتاده باشد، که فعلا در یزد و کاشان این امکان وجود دارد، می‌توانید همین کسب و کارها را در گذرهای فرهنگ و هنر راه بیاندازید.
در گفت‌ و گویی توضیح بیش‌تری در این باره داده‌ام. هم‌چنین متن کامل شیوه‌نامه، الحاقیه آن و فرم‌های ثبت نام در سایت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی آمده است.