هیات رئیسه جدید انجمن فرهنگی ناشران آموزشی انتخاب شدند

محمدرضا سالکی در انتخابات جدید هیات رئیسه انجمن فرهنگی ناشران آموزشی به‌عنوان رییس هیات مدیره انتخاب شد.

امین آصفی؛ بازرس انجمن فرهنگی ناشران آموزشی در گفت‌و‌گو با خبرنگار خبرگزاری کتاب ایران‌(ایبنا) درباره این انتخابات گفت: در نخستین جلسه هیات مدیره و بازرسین جدید انجمن فرهنگی ناشران آموزشی که با حضور منتخبین هیات مدیره و بازرسین جدید برگزار شد. نخستین دستور جلسه به انتخابات داخلی اختصاص داشت و افراد برای سمت‌های مختلف کاندید شدند و رای‌گیری انجام شد.

این عضو انجمن فرهنگی ناشران آموزشی درباره نتایج انتخابات ادامه داد: دکتر محمدرضا سالکی،‌ به‌عنوان رئیس هیات مدیره و ابوذر نصری به‌عنوان مدیرمسئول انتخاب شدند. افسر صفاییان در این دوره با رای اعضا به سمت نایب‌رئیس همچنین سعید شبقره و مهدی میرزاداعی به ترتیب به‌عنوان خزانه‌دار و دبیر این دوره از فعالیت انجمن فعالیت می‌کنند.

به گفته آصفی در  پایان این نشست درباره تعامل انجمن با وزارت آموزش و پرورش، اتحادیه ناشران، تشکیل کمیسیون‌ها بحث و تبادل نظر شد.

http://www.ibna.ir/fa/doc/tolidi/253891/%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%D9%87-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF


هیات رئیسه جدید انجمن فرهنگی ناشران آموزشی انتخاب شدند.

در اولین جلسه هیات مدیره و بازرسین جدید انجمن فرهنگی ناشران آموزشی که مورخ شنبه 13 آبان 96 با حضور منتخبین هیات مدیره و بازرسین جدید برگزار گردید به عنوان اولین دستور جلسه به انتخابات داخلی پرداخته شد و افراد برای سمت های مختلف کاندید شده و رای گیری صورت پذیرفت که نتیجه به شرح ذیل می باشد.
رییس هیات مدیره: دکتر محمدرضا سالکی
مدیر مسئول: دکتر ابوذر نصری
نایب رییس هیات مدیره: افسر صفاییان
خزانه دار: سعید شبقره
دبیر : مهدی میرزا داعی


انتخابات هشتمین دوره هیات مدیره انجمن فرهنگی ناشران آموزشی

در مجمع عمومی عادی سالانه انجمن فرهنگی ناشران آموزشی که مورخ چهارشنبه 3 آبان 96 با حضور اکثریت اعضا برگزار گردید، در ابتدا گزارش مالی توسط آقای ضیغمی و گزارش عملکرد هیات مدیره توسط آقایان صادقیه و سبطی ارائه گردید.
سپس مجمع وارد روند اجرایی هیات مدیره گردید و کاندیداها پس از ثبت نام به معرفی خود و برنامه هایشان پرداختند.
در نهایت رای گیری صورت گرفت که نتایج آن به ترتیب تعداد آرا به شرح ذیل می باشد:
اعضای هیات مدیره:
ابوذر نصری
محمدحسین متولی
محمدرضا سالکی
سعید شبقره
مهدی میرزا داعی
افسر صفاییان
سید اکبر رییس نیا
علی البدل:
علی جهانگیری
هامون سبطی

بازرسین:
امین آصفی
محمد حنفي شجاعی
علی البدل:
عباس مزینانی


گزارش تصویری از خلاصه مجمع عمومی

گزلر

 

 

 

 

 

گزارش تصویری از خلاصه مجمع


خلاصه گزارش از جلسات هيأت مديره انجمن فرهنگی ناشران آموزشی بهمن و اسفند ماه 1394

جلسه سيزدهم دی ماه: 94/10/31

حاضرين: آقايان تمنا، جوكار، شب‌قره، صادقيه، سبطی و رئيس‌نيا و بازرسان: آقايان ضيغمی و قاسمی

موضوعات جلسه:

 1. بحث پيرامون نحوه‌ی تعيين مسئولين اجرايی نمايشگاه بين المللی كتاب تهران در سه حوزه‌ی «مديريت اجرايی» ،«تبليغات» و «نشست‌ها»
 2. جابه‌جايی مكان نمايشگاه از «مصلی» به «شهر آفتاب»

مصوبه 1: مقرر شد براي يك نفر عضو ثابت براي دايره‌ی حقوقي مبلغ يك ميليون و سيصد هزار تومان پرداخت گردد و اين فرد زير نظر وكيل مورد نظر انجمن به فعاليت بپردازد.

مصوبه 2: در سه مورد «مديريت اجرايی» ،«تبليغات» و «نشست‌ها» نمايشگاه بين المللی كتاب تهران قرار شد «اهداف» در هر سه مورد توسط هيأت مديره به اعضا اعلام شود و سپس كسانی كه تمايل دارند پروپوزال ارائه كنند.

مصوبه 3: مقرر شد آئين‌نامه‌های موجود در هر سه مورد مصوبه 2 توسط آقايان قاسمی(بازرس دوم)، آقای سبطی(مدير مسئول انجمن) و آقاي تمنا(دبير انجمن) بررسي گردد و سپس هفته‌ی آينده براي جلسه هيات مديره ارائه گردد.

مصوبه 4: مقرر شد آيين‌نامه‌ها هيأت نظارت بر اجرا نيز تعيين گردد.

مصوبه 5: مقرر شد در صورت برگزاری نمايشگاه در شهر آفتاب امتيازهايی از قبيل متراژ و موارد ديگر كه در جلسات بعد بحث خواهد شد، گرفته شود.

 

جلسه چهاردهم بهمن ماه : 94/11/14

حاضرين: آقايان تمنا، جوكار، سبطی، صادقيه، شب‌قره، جهانگيری، رئيس‌نيا

موضوعات جلسه:

بررسي آئين‌نامه و اهداف مربوط به «بخش اجرايی» و «تبليغات» نمايشگاه بين‌المللی كتاب تهران

 

جلسه پانزدهم بهمن ماه: 94/11/18

حاضرين: آقايان رئيس‌نيا، جوكار، تمنا، شب‌قره، صادقيه و سبطی

موضوع جلسه:

ادامه بررسي آئين‌نامه و اهداف مربوط به «بخش اجرايی» و «تبليغات» نمايشگاه بين‌المللی كتاب تهران

مصوبه 1: مقرر شد درآمد گروه مديريتي اجرايی نمايشگاه ثابت باشد به مبلغي كه در آئين‌نامه آمده است.

مصوبه 2: مقرر شد آئين‌نامه مصوب شده توسط جناب صادقيه تقرير گشته و به اعضا اطلاع رسانی گردد.

 

جلسه شانزدهم بهمن ماه: 94/11/21

حاضرين: آقايان سبطی، شب‌قره، جهانگيری، رئيس‌نيا، صادقيه و تمنا

موضوع جلسه:

 1. گزارش آقاي صادقيه از جلسات مشترك اتحاديه و معاونت شهرداری
 2. بحث در ارتباط با بسته‌ی حمايتی(به اين معني كه براي جايگزينی شهر آفتاب به جاي مصلی، پيشنهاداتی ارائه كنيم كه تعداد بازديدكنندگان را افزايش دهد.) كه نتايج جمع‌بندی گرديد و مقرر شد توسط جنابان صادقيه و رئيس‌نيا به اتحاديه‌ها و كميته‌های مرتبط ارائه گردد.

 

جلسه هفدهم بهمن ماه: 94/11/25

حاضرين: آقايان سبطی، رئيس‌نيا، تمنا، صادقيه

موضوع جلسه:

«تدوين رئوس گفتگوها براي جلسه با معاون محترم وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی»

نتايج جلسه پس از دو ساعت و نيم گفتگو مدون گشت و مشخص شد كه كداميك از اعضا كدام بحث را به چه مدتی پيش خواهند برد.

 

 

خلاصه گزارش از جلسات هيأت مديره انجمن فرهنگی ناشران آموزشی

اسفند ماه 1394

 

جلسه هجدهم اسفند ماه: 94/12/5

حاضرين: آقايان شب‌قره، رئيس‌نيا، سبطی، جوكار، تمنا

موضوع جلسه:

 1. ارائه گزارشات از بازديد محل شهر آفتاب توسط آقايان جوكار و سبطی
 2. ادامه‌ی بررسی آئين‌نامه‌ی تبليغات نمايشگاه

 

جلسه نوزدهم اسفند ماه: 94/12/12

حاضرين: آقايان تمنا، رئيس‌نيا، شب‌قره، جوكار، جهانگيری، سبطی، صادقيه و جناب بازرس: ضيغمی

موضوع جلسه:

 1. ارائه گزارش از وضعيت نمايشگاه شهر آفتاب
 2. تكميل آئين‌نامه تبليغات(اين آئين نامه تايپ و نهايی شده و بايد در سايت انجمن گذاشته شود.)
 3. ارائه گزارش از كميته فرهنگي نمايشگاه توسط آقاي تمنا
 4. نحوه‌ي انتخاب مدير اجرايی براي سالن‌های آموزشی نمايشگاه بين‌المللی كتاب تهران

مصوبه: مقرر شد از بين داوطلبان مديريت اجرايی سالن‌های آموزش در صورت داشتن قابليت انتخاب شود و مسئوليت تام اداره‌ی آن فرد كه بر طبق آئين‌نامه حركت كند بر عهده‌ی جتاب صادقيه باشد.

 

 

جلسه بيستم اسفند ماه: 94/12/19

حاضرين: آقايان رئيس‌نيا، تمنا، جوكار، شب‌قره، سبطی، صادقيه و جناب بازرس: قاسمی

موضوع جلسه:

 1. ارائه گزارشی از جلسه‌ی كارگروه اجرايي نمايشگاه توسط آقاي رئيس‌نيا
 2. ارائه گزارش جناب سبطی از حضور در جلسات سامان‌بخشي
 3. بررسي داوطلبان مديريت اجرايی با حضور آنان در جلسه و پاسخگويی شان به پرسش‌های اعضای هيئت مديره

 

جلسه بيست و يكم اسفند ماه: 94/12/22

حاضرين: آقايان تمنا، جوكار، رئيس‌نيا، سبطی، صادقيه

موضوع جلسه:

 1. تصميم‌گيری نهايی در ارتباط با تعيين مدير اجرايی سالن‌های آموزشی نمايشگاه بين‌المللی كتاب

مصوبه: جناب رئيس‌نيا انتخاب شدند.

 1. شرايط مربوط به ديدارگاه كتاب بررسي و تصميمات اوليه اتخاذ گرديد.

 

جلسه بيست و دوم اسفند ماه: 94/12/23

حاضرين: آقايان سبطی، صادقيه، جوكار، جهانگيری با حضور دو مهمان ويژه آقايان متولی  و نصری

موضوع جلسه: بحث پيرامون «سامان‌بخشی كتاب‌های آموزشی  و سياست‌های و راه‌كارهای پيشنهادی انجمن»

جمع‌بندی نهايی:

 1. با هر نوع مميزی قبل از چاپ موافق نيستيم.
 2. آگاهي بخشی به وزارت ارشاد از محتوای جلسات با سامان‌بخشی
 3. اقدام براي ارائه نشريه
 4. تلاش برای ايجاد بخشی در جشنواره كتاب سال ارشاد برای كتاب‌های آموزشی
 5. تعامل با سامان‌بخشی در بخش‌های مختلف از قبيل مجله رشد و نشست‌ها

 

 

 

 

 

 


گزارش جلسات 11 و 12 از جلسات هيات مديره انجمن فرهنگي ناشران آموزشي

جلسه‌ي يازدهم
– در تاريخ 16/10/94 جلسه با حضور آقایان شب قره، تمنا، صادقيه، سبطي، جوكار، جهانگيري و رئيس‌نيا تشكيل شد. بازرسان غايب بودند. جناب دكتر نصري براي اين جلسه دعوت شده بودند.
موضوع اول: بررسي پروژه نشست‌هاي علمي آموزشي در نمايشگاه 95 كه توسط آقاي تمنا به صورت كتبي آماده شده است.
پس از بحث و بررسي مطالب ارائه شده توسط آقاي تمنا، اهداف مربوط به نشست‌ها به ترتيب زير تصحيح و نهايي گرديد و به تصويب اعضا رسيد … ادامه مطلب


گزارش جلسات 7 تا 10 از جلسات هيات مديره انجمن فرهنگی ناشران آموزشی

جلسه‌ي هفتم

– در تاريخ 94/9/18 جلسه با حضور آقایان جوکار، صادقیه، سبطی، شب قره، رئیس نیا، تمنا،جهانگیری تشكيل شد. بازرسان غايب بودند.

گزارش از اهداي كتاب به شهرستان زابل

اين گزارش توسط دكتر سبطي ارائه گرديد: تاکنون بیش از 15 هزار جلد کتاب به زاهدان بار تحویل داده شده است. اسامي ناشراني كه در اين زمينه مشاركت داشتند: «انتشارات فائق ، دانش آفرین ، جوکار ، انتخاب برتر ، همگامان ، راه اندیشه ، اندیشه فائق ، واله ، مشاوران آموزش ، الگو ، خیلی سبز ، مرآت ، دریافت ، شب قره ، امتحان ، علمی فار ، 16 ناشر اهداکنندگان تا امروز بودند .»

ادامه مطلب


گزارش جلسات 2 تا 5 از جلسات هیئت مدیره انجمن ناشران آموزشی

 در تاريخ 94/8/27 هيئت مديره‌ دوره‌ قبل انجمن قبول زحمت فرمودند و جلسه‌ای مشترك با حضور اعضای هيئت مديره دوره‌ فعلی برگزار شد كه گزارشی از آن جلسه در زير آمده است:

آقای متولی (رئیس هیئت مدیره دوره‌ي قبل): تبریک به هیئت مدیره جدید می‌گویم و می‌دانیم که در این تشکل چقدر کار کردن سخت است چرا که بین ناشران رقابت وجود دارد. پارادوکسی وجود دارد: «کار خوب انجام دادن در انجمن و رقابتي كه بين اعضا در بازار وجود دارد.» این انتخابات یک انتخابات خاص بود و با انتخابات قبل فرق داشت و خوشبختانه ختم به خیر شد. من این هیئت مدیره را بهترین هیئت مدیره می‌دانم و کمک می‌کنم. انجمن در دوره‌ی ما درگیر روزمرگی بود و به نظرم مشکلات و ضعف‌ها بیش از این‌هاست. مثلاً کپی كردن کتاب‌ها یک موضوع جدی است. فردی برخورد کردن در این موارد هزینه بالایی دارد. بحث آموزش و پرورش یک موضوع جدی دیگر است . این کارها نیاز به همدلی دارد. مشكل ديگر اساسنامه و آئين‌نامه‌ها است كه نقاط ضعف زیادی دارد. امیدوارم هیات مدیره جدید، هم‌دلی بیش‌تری ایجاد کند.

آقای دهقانی(عضو هيات مديره‌ي دوره‌ي قبل): منم تبریک به دوستان می‌گویم و قدردانی باید کرد که در این موقع بحرانی وارد شدند .

آقای نصری (مديرمسئول دوره‌ي قبل) : به نظرم انجمن در وضعيت فعلي در نقطه‌ي عطف خوبی قرار دارد. آمدن دکتر سبطی در انجمن نقطه قوت است. آمدن آقای جهانگیری برای انجمن فوق العاده خواهد بود. به نظرم حتی اگر در اساسنامه جديد هم توافق کنیم که اعضای هیئت مدیره دو دوره بیشتر نباشند، باعث شناخت افراد جدید و آمدن نیروهای جدید می شود. ریشه‌یابی اینکه انجمن را چطور می‌توان به اهداف رساند، مهم‌تر از کار اجرایی است . اگر فضاهای دوستانه و سالم ایجاد شود من آمادگی هرکاری دارم . من در مورد کتاب‌های تقلبی حاضرم کمک کنم. می‌توانیم این کار را در انجمن انجام دهیم و حاضرم کمک کنم. این کار را انجام دادن، همبستگی می‌آورد. اگر بتوانیم سیستمی درست کنید و وحدت رویه ایجاد کنیم هم همبستگی می آورد و هم هزینه‌ها را کم می‌کند. اگر کار گروهی لازم است، من حاضرم کار کنم. ما در گذشته نتوانستیم در آموزش و پرورش به صورت منسجم به نتیجه خوبی برسیم. من خیلی خوش‌بین هستم. امیدوارم رقابت سالم انجام دهيم.

آقای قلم‌چی(عضو هيات مديره‌ي دوره‌ي قبل):

– نکته‌ای که در صنعت نشر وجود دارد این است که ذاتاً نیز انحصاری است. این تنوع میان ناشران آموزشی یک بخشی از آن طبیعت کار است و به همین دلیل همکاری بین ناشران  و وجود تشکل خوب است. من معتقدم که پست‌ها چرخشی باشد. چون تداوم در دست یک نفر مشکل ایجاد مي‌كند. به نظرم در انجمن ما نیز باید چنین شود. تاکید می‌کنم در پست‌های کلیدی مثل رئیس سالن ، رئیس تبلیغات ، رئیس نشست ها باید چرخشی باشد. اگر پست‌هایی وجود دارد که درآمدزا است یا رانتی ایجاد می‌کند به‌صورت روشن مطرح شود با درآمد مربوط به آن و کسانی که ذینفع هستند نباید این افراد درگیر شوند و دیگر اینکه شفاف سازی شود. این موضوع به پایداری سیستم کمک می‌کند. من هم خیلی امیدوارم با توجه به انتخاب آقای صادقیه و سبطی. و خوشحالم و امیدوارم به نتیجه برسد. هرچند که به روش انتخاب هیئت مدیره انتقاد داشتم ولی نتیجه انگارخوب شده است.

 

 

آقای رئیس‌نیا(عضو هيات مديره دوره‌ي قبل و دوره‌ي جديد):

در هیئت مدیره جدید کارها علمی‌تر شده‌اند و پروژه‌هایی  تعریف می‌شود. می‌خواهیم فعلاً فعالیت‌ها معلوم شود و سپس استراتژی‌ها انجام گیرد. متاسفانه دردوره‌های قبل بحث‌های خوب یک دفعه رها می شد. امیدواریم این اتفاق در هیئت مدیره جدید نيفتد. خواهشی از دوستان قدیم دارم: ما را رها نکنید. ما را از خودتان بدانید. ديگر اين كه در هیئت مدیره جدید اعضا خوشبختانه در همه‌ي جلسات حضور دارند.

آقای سبطی(عضو هيات مديره‌ي دوره‌ي جديد):

– درمورد انجمن فرهنگي ناشران، این ضرب المثل «بی‌مایه، فطیر است» صدق می‌کند. اسم فرهنگی باشد ولی کار فرهنگی نکنیم سودي ندارد. چرا در هفته‌ي کتاب، هفته‌ي فیزیک، هفته‌ي درختکاری و ….. انجمن تا كنون کاری نکرده است. هر چند اتفاق‌هایی خوب افتاد که بستری هست براي كارهاي آينده. اگر وزن کار فرهنگی را بالا ببریم، شبهه کمتر می‌شود و همدلی بیشتر می‌شود. خوشبختانه در این هیئت مدیره کارها دارد بين اعضا پخش می‌شود.

آقای قاسمی(بازرس دوره‌ي جديد):

با تشکر از هیات مدیره قبل. دو دوره قبل كه من عضو هيات مديره بودم، ما رفتیم پیش معاون فرهنگی وزیر ارشاد و جلوی ممیزی کردن كتاب‌هاي آموزشي را در وزارت ارشاد گرفتیم. الان سامان‌بخشی می‌گوید: «هر کتاب که نام آن کتاب در انتهای کتاب درسي است حق تبلیغ و حق ورود به مدرسه دارد.» از سال آینده این موضوع خیلی جدی‌تر خواهد شد. وجود کار گروهی در این مورد، بسیار مهم است. آنها که رانت دارند نباید خوشحال بشوند چرا که این موضوع دامنگیر آنها خواهد شد. پیشنهاد می‌کنم که در این ارتباط باید یک جلسه بزرگتر ( نه هیأت مدیره ) ایجاد کنیم و در ارتباط با پیشنهاد آقای تمنا (پیشنهاد تولید محتوای فرهنگی ) بحث کنیم و به نتیجه برسیم.

آقای دهقانی:

– ما موقعی که خارج از گودیم فکر می‌کنیم طور دیگری است ولی وقتی داخل گود باشیم می‌بینیم که مشکلات زیاد است و امیدواریم این مشکلات حل شود. به نظر من ما باید بتوانیم به سامان‌بخشی بگوییم که اگر کتاب غلط دارد، کتاب غلط را برداریم و نشان دهیم و مدارکی ارائه كنيم.

آقای تمنا(عضو هيات مديره و دبير دوره‌ي قبل و دوره‌ي فعلي):

نکته‌ای که من دارم این است که چرا در تمام دوره‌ها انجمن رو به ایجاد ساختاری نمی‌آورد که انجمن بتواند شخص‌مدار نباشد. من به شخصه تمام تلاشم را مي‌كنم كه در اين دوره بخش مهمي از ساختاري را كه بايد در انجمن ايجاد شود، ايجاد كنيم. در اين راه هم دوستان هيات مديره متفق‌القول هستند. ساختار ايجاد نكردن به ضرر همه‌ي ماست. بايد در اين راستا قدم‌هاي جدي برداريم  و اميدوارم تمام اعضاي هيات مديره‌هاي قبل نيز به ما در اين ارتباط كمك كنند.

آقای صادقیه (رئيس هيات مديره‌ي دوره‌ي فعلي):

ما همه معتقدیم که تلاش کنیم  مجموعه اعضای انجمن را فعال کنیم. برای این کار مهم است که ستون این جریان محکم باشد یعنی اعضای داخلی انجمن. به نظر می رسد در دوره‌ي قبل نيز اتفاق‌های خوبی افتاد، کارگروه‌ها شکل گرفت و امیدواریم که بتوانیم این مسیر را خوب ادامه دهیم. و تشکر از همه‌ي دوستان!

– در تاريخ فوق، بحث اهداي كتاب به استان سيستان و بلوچستان با محوريت شهر زابل در هيات مديره مطرح گرديد و با دوستان هيات مديره‌ي قبل نيز اين موضوع مطرح شد كه با موافقت برخي از اعضاي هيات مديره‌ي قبلي و موافقت تمام اعضاي هيات مديره‌ي فعلي اين امر روبه‌رو شد.

–  جناب صادقيه و جناب رئيس‌نيا، مستندات مربوط به نمايشگاه‌هاي قبلي را ارائه كردند كه بعد از جلسه نيز حضور داشتند و اين موضوع را به جمع‌بندي رساندند.


گزارش اولین جلسه هيئت مديره انجمن فرهنگی ناشران آموزشی با حضور اعضای جدید

اولين جلسه انجمن بلافاصله پس از انتخاب اعضای جديد در انتخابات صورت گرفت كه در اولين جلسه با رأي مخفي مسئوليت‌ها به شرح زير واگذار شد:

رئيس هيات مديره: جناب علي صادقيه مدير انتشارات علمي فار

مدير مسئول: جناب هامون سبطي مدير نشر دريافت

نايب رئيس هيات مديره: …

خزانه‌دار: جناب سعيد شبقره مدير انتشارات شبقره

دبير جلسات: جناب وحيد تمنا مدير انتشارات مشاوران آموزش

مهم‌ترين اقدامات انجام گرفته در اين مدت:

موضوع اول: آماده‌سازي برگه‌ي نظرسنجي در ارتباط با اولويت‌بندی اهدافي كه هيات مديره مي‌بايستي در پيش بگيرد.

براي اولين بار در تاريخ انجمن، با نظرسنجي از اعضاي انجمن براي اهداف انجمن فرهنگي ناشران آموزشي اولويت‌بندی انجام گرفت.

اين برگه‌ي نظرسنجي به اعضای انجمن ارسال گرديد و پس از دو هفته فرصتي كه داده شد، نتايج آن به شرح زير گشت:

اهداف                                                                                        تعداد نفر/ رأی

1 – ارتقاء سطح آموزشي و  فرهنگی کتابهای ناشران                                    6

2 – ارتقاء سطح کمی تولید و گسترش امکانات بازار توزیع و فروش                6

3 – تشکیل کلاسهای آموزشی یا مشاوره                                              12

4 – اعطای تسهیلات                                                                            4

5 – برگزاری نمایشگاهها                                                                      13

6 – ارتباط با آموزش و پرورش                                                               12

7 – ارتباط با وزارت ارشاد                                                                    10

8 – ارتباط با اتحادیه ناشران                                                                  2

9 – افزودن اعضا                                                                                  5

تصميم بر اين بود كه پنج مورد از موارد اولويتي فوق را در دستور كار هيات مديره قرار دهيم و در اين رابطه فعاليت كنيم كه به ترتيب چنين شد:

رتبه اول : برگزاری نمایشگاه‌ها

رتبه دوم : ارتباط مؤثرتر با آموزش و پرورش

رتبه سوم : تشکیل کلاس‌های آموزشی یا مشاوره

رتبه چهارم : ارتباط مؤثرتر با وزارت ارشاد

رتبه پنجم : ارتقاء سطح کمّی تولید و گسترش امکانات بازار توزیع و فروش

موضوع دوم: ايجاد ساختار براي فعاليت‌هاي مختلف انجمن:

در طي سال‌هاي گذشته، انجمن فعاليت‌هاي زيادي انجام داده است اما به دليل عدم وجود ساختار در تشكيلات آن، هر هيات مديره‌اي كه انتخاب شد، مجبور شد كه كارها را از ابتدا شروع كند و به همين دليل در اين دوره اعضاي هيات مديره به توافق رسيدند كه كارها را با توجه به ساختارسازي پيش ببرند. در بدو امر موضوع مصوب شده به اين روال درآمد:

– «روش اجرايي كارهاي مربوط به انجمن پروژه محور باشد»

– «مجريان پروژه مي‌توانند از اعضاي هيات مديره يا از اعضاي انجمن و يا در صورت نياز از بيرون از انجمن باشند.»

– « در هر پروژه پنج فاکتور الزاما”رعایت خواهد شد:

1- تعیین بودجه

2- زمان بندی و فاز بندي کارها

3- تعیین نحوه ارزیابی

4- نمایش در سایت انجمن

5- وجود ناظر یا ناظران براي پروژه

موضوع سوم: تعيين دو نفر از اعضاي انجمن براي بررسي درخواست‌هاي عضويت:

«جناب قاسمي» بازرس محترم و «جناب سبطي» مدير مسئول انجمن مسئوليت اين امر را بر عهده گرفتند كه تقاضاهايي كه تاكنون داده شده بررسي شد و نواقص پرونده‌ها به اطلاع ناشران رسيد.

 

گزارش جلسات تا تاریخ : 8/20/ 1394