ورود ۳۰۰ تن کاغذ بالک به شبکه توزیع کاغذ

متولی خبر داد:

ورود ۳۰۰ تن کاغذ بالک به شبکه توزیع کاغذ

۳۰۰ تن کاغذ بالک با قیمت بندی ۱۱۷ هزار تومان برای توزیع ازطریق سامانه توزیع وارد کشور شد.

 

ورود ۳۰۰ تن کاغذ بالک به شبکه توزیع کاغذ

 

در شرایطی که بازار کاغذ طی هفته‌های گذشته با افزایش قیمت پس از اتمام گام نخست توزیع کاغذ وزارت فرهنگ و ارشاد اسامی روبرو شده ست،‌ بخش دیگری از کاغذهای خریداری شده با دلار ۴۲۰۰ تومانی وارد کشور شد.

محمد متولی واردکننده این کاغذها از وارد شدن ۳۰۰ تن کاغذ به گمرک خبر داد و گفت:‌ از این میان ۱۰۰ تن ترخیص شده و آماده توزیع است‌، این کاغذها بار یتوزعی در اختیار اتحادیه شرکت‌های تعاونی ناشران ایران(آشنا) قرار گرفته تا از طریق سامانه توزیع در اختیار ناشران قرار گیرد.

وی ادامه داد:‌ این کاغذها کاغذ بالک ۶۵ گرمی است که با قیمت ‌گذاری سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان کیلویی ۶۵۰۰ تومان و بندی ۱۱۷ هزار تو.مان به فروش می‌رود.

متولی هم‌چنین از ثبت سفارش ۵۰۰ تن کاغذ دیگر نیز خبر داد و گفت:  برای واردات این کاغذها هنوز از بانک مرکزی ارزی در اختیار ما قرار داده نشده است.